Montáž

ZASTŘEŠENÍ KONTEJNERŮ

OBECNÝ NÁVOD K MONTÁŽI

namioty

Seznam dílů

Příklad pro C2640

Kód díluPopisMnožství
L1Základní deska (se západkou pro přivázání)7
R1Základní deska pro rohy (s upínací západkou) 7
1Ohnutá horní trubka7
2Středový ohyb trubky14
3Trubka s boční stěnou (ohýbaná trubka)14
4Připojení plášťů30
5Nosná trubka12
6Spona (přezka)24
7Spodní napínací trubka pro střešní krytinu 2 sady
8Střešní krytiny1
9Šroub M8x7084
10Šroub M10x8035
11Lana12
12Plastová zátka fi 324
13Přepravní popruh pro napnutí stanu14
14Úhlová zásuvka4
15Napínač přepravního řemene14

SPECIFIKACE PRODUKTU

Délka: 12 m Šířka: 8 m Výška: 3 m Příklad pro model C2640

Maximální zatížení větrem je 80 km/h

Maximální zatížení sněhem je 0,28 kPa.

DŮLEŽITÉ—– SI NEJPRVE PŘEČTĚTE POKYNY

Nesprávná příprava staveniště, instalace a údržba mohou vést ke ztrátě záruky a zbytečné a nákladné chybě. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. +48608529940 e-mail: kontakt@inamiot.pl.

Pro snadnou montáž jsme každou jednotlivou součást označili kódem dílu uvedeným v seznamu dílů. Seznamte se s kódovými čísly dílů a výkresem, abyste zajistili bezproblémovou instalaci.

PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE ÚPLNĚ DŮKLADNĚ NÁVOD, V PŘÍPADĚ NĚJAKÝCH NEDOSTATKŮ VOLEJTE +4860840108143 nebo pište na e-mail: kontakt@inamiot.pl

Velmi užitečné video o instalaci kontejnerové střešní krytiny :

Rychlá montáž stříšky QH bez svařování

 1. Po otevření přepravního boxu zkontrolujte obsah zásilky. Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny součásti stříšky kontejneru.
 2. Nestavte stříšku kontejneru za silného větru, na vlhkých místech nebo na nestabilní půdě.
 3. Zkontrolujte místní předpisy a naplánujte umístění stříšky tak, aby byla dodržena požadovaná vzdálenost od elektrických, plynových, vodovodních a jiných kabelů.
 4. Pokud je stříška postavena na přepravních kontejnerech, je třeba je vyrovnat a umístit podle pokynů, tj. Rovnoběžné, a pokud nejsou připevněny k zemi, měly by být zatíženy podle předpisů pro oblast, kde má být stříška postavena.
 5. Práce v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.
 6. Zajistěte, abyste měli během instalace přístup ke kontejnerům ze všech stran, abyste s nimi mohli manipulovat vysokozdvižným vozíkem, teleskopickým nakladačem, zvedákem apod.
 7. Všechny činnosti by měly provádět odborně kvalifikované osoby.
 8. Zkontrolujte předpověď počasí.
 9. Udržujte pracovní prostor v čistotě.
 10. Dávejte pozor, abyste si při montáži nepořezali prsty o svorky a trubky. Montáž provádějte v ochranných rukavicích, pracovní obuvi apod.
 11. Při instalaci a používání je třeba dbát na osobní bezpečnost.
 12. Nepoužívejte ostré nástroje, které se dotýkají plachty.
 13. Pokud plachtu montujete v zimě, musí být samotná plachta před montáží uložena 2 dny v pomě. O brigádě. min. +10 C nebo vyšší a při této teplotě distribuovány. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku záhybů nebo prasklin na plachtě.
 14. Stříšku sestavte pouze z dodaných dílů. Není dovoleno upravovat, měnit atd. prvky zastřešení kontejneru. Jakékoli změny komponentů nebo jejich záměny mají za následek ztrátu záruky.

VYBAVENÍ A NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO INSTALACI

 1. Měřicí páska
 2. Křída (fix)
 3. Úroveň
 4. Šroubové klíče.
 5. Stupňovitý žebřík
 6. Svařovací stroj (přivařený ke kontejneru)
 7. Kladivo
 8. Nůž.

PROCES INSTALACE

 1. Kontejnery, na kterých je stříška postavena, by měly být připevněny k zemi!!! Pokud to není možné, naložte kontejnery tak, aby se při poryvu větru nepohnuly, protože by došlo k poškození konstrukce stanu a stanu samotného.

A-ZÁKLADNÍ INSTALACE

Umístění základových desek naleznete na obrázku 1. JEDNOTKA: mm

rys1
Obrázek 1

1 Míra udávaná od středu ke středu trubek. Podle výše uvedeného schématu a potvrzení umístění základních desek.

2. Všechny základní desky vyžadují svářečku a kvalifikovaného svářeče pro spojení základních desek s kontejnery.

B – INSTALACE RÁMU

 1. Jak je znázorněno na obrázku 2, najděte horní ohýbanou trubku (kód dílu 1), středovou ohýbanou trubku (kód dílu2) a ohýbané trubky bočních stěn (kód dílu3). Spojte je pomocí M8x70 (kód dílu 9), které tvoří jednu skupinu oblouků. Všimněte si směru šroubu. NEUMÍSTĚTE šrouby na horní část krovu, kde bude materiál spočívat, protože byste materiál poškodili.
 2. Sestavený oblouk vložte do jedné základní desky a druhý konec oblouku zatlačte do protější základní desky.
 3. Po dokončení montáže prvních dvou oblouků k nim připojte spojovací příčky pomocí M10x80 (kód dílu 10). K dispozici je 5 kusů spojovacích latí (kód dílu 4) mezi dvěma oblouky. Poté namontujte třetí oblouk do základové desky a sešroubujte nosníky. Nakonec nainstalujte podpěrnou trubku (kód dílu 5) pomocí M8x70 (kód dílu 9) a svorky (kód dílu 6). Šroubové spoje a místa, kde do sebe zakřivené díly zapadají, zajistěte „šedou montážní páskou“ (stříbrná páska, opravná páska).
rys2
Obrázek 2

C–POKYNY PRO UZAVŘENÝ KRYT

rys3
Obrázek 3

Instalace střešní plachty

Důležité: NEMONtujte stříšku za silného větru.

 1. Nejprve položte plachtu (kód dílu 8) na střechu jednoho z kontejnerů a připevněte ji ke kontejneru. Plachtu položte na rám rovnoměrně, opatrně a pomalu. Zkontrolujte, zda je tkanina rovnoměrně rozložená.

Na každý kontejner přivařte úhlové montážní objímky (kód dílu 14) a pomocí lan (kód dílu 11) přivažte plachtu k trubkám rámu vpředu a vzadu. Nakonec přivažte střešní tkaninu k montážním úhelníkům.

2 Vložte spodní napínací trubku plachty (kód dílu 7) do kapsy v plachtě. Poté v kapse napínací trubky u napínačů dopravních pásů (kód dílu 14A) nastříhejte plachtový materiál přes trubku na šířku dopravních pásů. Poté obtočte dopravní pás kolem napínací trubky plachty, jak je znázorněno na obrázku. 3. rovnoměrně napněte přepravní popruhy tak, aby plachta rovnoměrně seděla na střešní konstrukci. Nakonec nainstalujte zástrčku fi 32 (kód dílu 12) na obě zástrčky.

POZOR: V žádném případě nenechávejte střešní krytinu nepřipevněnou, dokud nebude dokončena konečná montáž a dotažení konstrukce.

Postup je poměrně snadný. Pro dosažení rovného a napnutého povrchu střechy však bude nutné provést několik úprav utažení. Kontrolujte prosím střešní krytina min. jednou měsíčně.

Návod k obsluze.

 1. Při používání dbejte na dostatečné větrání výfukových plynů a jiných nebezpečných výparů.
 2. Pozor na zdroje energie a tepla. V blízkosti plachty neudržujte zdroje tepla. Nevystavujte je otevřenému ohni.
 3. Topné spotřebiče a jiné zdroje tepla musí být umístěny min. 2 m od koruny stromu.
 4. Během hurikánu kryt odstraňte.
 5. Zkontrolujte upevnění nádob k zemi. Nádoby, na kterých je stříška rozložena, by měly být připevněny k zemi. Pokud to není možné, naložte kontejnery tak, aby se při poryvu větru nepohnuly, protože by došlo k poškození konstrukce stanu a stanu. Kontrola ukotvení kontejnerů min. jednou měsíčně a po každém silném větru > 50 km/h.
 6. Střešní tkaninu je nutné napnout pomocí přepravních popruhů, které jsou součástí sady, a to dostatečně pevně, aby se na střeše netvořily „houpací sítě“. Během používání je třeba tkaninu jednou nebo dvakrát po několika měsících používání znovu napnout. To je důležité zejména při instalaci stříšky v chladném počasí (na podzim a v zimě), protože látka je pak tuhá. Když máme slunce a teplé počasí, lépe se na konstrukci položí a látka se může „uvolnit“, v takovém případě je třeba látku znovu utáhnout.
 7. Pokud se sníh sám nesesune, je povinností majitele okamžitě jej odstranit.
 8. Dopravní pásy a další pryžové součásti jsou díly, které podléhají opotřebení. Měly by se kontrolovat každý měsíc a podle potřeby vyměňovat.
 9. K čištění plachty stříšky kontejneru se doporučuje jemné ředění vodou s mycím prostředkem, který nepoškozuje PVC. Mycí zařízení typu Karcher lze používat při nízkém tlaku a z bezpečné vzdálenosti.
 10. Při demontáži použijte balicí seznam. Nebalte si mokrý baldachýn.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.