Zásady ochrany osobních údajů

Upozorňujeme, že od 25. května 2018 se začne uplatňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně „RODO“), měníme proto naše zásady ochrany osobních údajů. Proto jsme vás chtěli informovat o tom, za jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva. Obsah zásad ochrany osobních údajů si můžete přečíst níže:

I. Informační doložka a rozsah zpracování údajů a účel a doba uchovávání údajů

 1. Správcem vašich osobních údajů je: inamioit Sp. Zoo. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-mailová adresa: kontakt@inamiot.pl
 2. Správce prostřednictvím Webových stránek a dalších forem komunikace shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatelů poskytnuté při registraci na Webových stránkách: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, … atd.
 3. Jako správce vašich osobních údajů zpracováváme vaše údaje pro následující účely a na základě následujících právních základů:
 • za účelem uzavření smlouvy o poskytování našich služeb na základě vašeho zájmu o služby naší společnosti (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO),
 • pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO),
 • za účelem splnění zákonných povinností, které nám ukládá provoz našeho podniku a plnění smlouvy uzavřené s vámi (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO), což je rovněž náš oprávněný zájem na ochraně před důsledky neplnění našich zákonných povinností,
 • pro archivační (důkazní) účely k zajištění informací v případě právní potřeby prokázat skutečnosti a pro případné zjištění, vyšetřování nebo obhajobu nároků, což je náš oprávněný zájem (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO),
 • abychom vám mohli přímo nabízet služby (přímý marketing), což je náš oprávněný zájem (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO).
 1. Příjemci údajů – vaše údaje můžeme sdílet s následujícími kategoriemi subjektů:
 • subdodavatelům, tj. subjektům, které využíváme ke zpracování údajů a s nimiž jsme uzavřeli smlouvu o pověření zpracováním osobních údajů: např. IT společnost, náš poskytovatel hostingu, poskytovatel softwaru,
 • státním a správním orgánům, jako je úřad sociálního zabezpečení nebo finanční úřad, bankám, jiným institucím, pokud je to nutné pro plnění smlouvy mezi námi a vámi a pokud to vyžadují právní předpisy.
 • Zároveň bychom vás rádi informovali, že vaše údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor a ani v budoucnu tak nehodláme činit.
 1. Doba uchovávání údajů – Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů zpracování, tj.:
 • Vaše údaje získané za účelem uzavření smlouvy uchováváme po dobu jednání o smlouvě a do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste mě naposledy kontaktovali,
 • Vaše údaje získané v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy zpracováváme až do ukončení smlouvy a poté po dobu vyžadovanou zákonem a do konce promlčecí doby vašich případných nároků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s námi,
 • Vaše údaje zpracováváme za účelem splnění zákonných povinností, které nám ukládají právní předpisy v souvislosti s provozováním naší činnosti a plněním smlouvy, a to po dobu, dokud tyto povinnosti nebudou splněny, a poté po dobu, po kterou jsme ze zákona povinni vaše údaje uchovávat, nebo po dobu, po kterou nám hrozí právní důsledky nesplnění povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 1. Vaše práva zavedená nařízením RODO – V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů máte právo na:
 • Právo na přístup k obsahu zpracovávaných údajů a na získání jejich kopie,
 • Právo na opravu (změnu) údajů,
 • právo na výmaz,
 • Právo omezit zpracování údajů,
 • Právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na naši adresu uvedenou v bodě I nebo dopisu zaslaného na naši poštovní adresu uvedenou v bodě I výše.

V případech, kdy zpracování vašich údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO, tj. souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 1. Stížnost u dozorového úřadu:

V případech, kdy se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje ustanovení nařízení RODO, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů).

 1. Dobrovolnost poskytnutí údajů a důsledky jejich neposkytnutí:

Pokud ke zpracování údajů dochází za účelem uzavření a plnění smlouvy, je poskytnutí údajů podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost uzavření nebo plnění smlouvy.

II. Informace o souborech cookie

 1. Webové stránky používají soubory cookie.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjektem, který umisťuje soubory cookie do koncového zařízení uživatele služby a přistupuje k nim, je provozovatel služby.
 4. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

– vytváření statistik, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci webových stránek používají tyto stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

– udržování relace uživatele služby (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce služby znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;

– definovat váš profil, aby se vám v reklamních sítích, zejména v síti Google, zobrazovaly materiály na míru.

 1. Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookie: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“ (trvalé soubory cookie). „Relační“ soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé“ soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.
 2. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé služby mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Váš webový prohlížeč umožňuje soubory cookie odstranit. Soubory cookie lze také automaticky blokovat Podrobnosti naleznete v nápovědě nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče.
 3. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 4. Soubory cookie jsou umístěny v koncovém zařízení uživatele služby a mohou je používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem služby.
 5. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste porozuměli používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics
 6. Soubory cookie mohou být používány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým používáte tyto webové stránky. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo o době, po kterou se zdržel na určité stránce.
 7. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Protokoly serveru

 1. Informace o určitém chování uživatelů podléhají protokolování na úrovni serveru. Tyto údaje se používají výhradně pro správu webových stránek a pro zajištění co nejefektivnějšího provozu poskytovaných hostingových služeb.
 2. Zobrazené zdroje jsou identifikovány pomocí adres URL. Kromě toho může být záznam předmětem:

– načasování šetření,

– v době odeslání odpovědi,

– název klientské stanice – identifikace prostřednictvím protokolu HTTP,

– informace o chybách, které se vyskytly během provádění transakce HTTP,

– URL stránky, kterou uživatel již dříve navštívil (odkaz na odkaz), v případě odkazu na webové stránky,

– informace o prohlížeči uživatele,

– Informace o IP adrese.

– Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními návštěvníky.

– Výše uvedené údaje se používají pouze pro účely správy serveru.

 1. Údaje se s externími stranami sdílejí pouze v mezích zákona.
 2. Osobní údaje jednotlivce jsou sdíleny pouze s jeho souhlasem.

IV. Správa souborů cookie – jak udělit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Provozovatel může být povinen poskytnout informace shromážděné službou oprávněným orgánům na základě zákonné žádosti v rozsahu žádosti.
 2. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, zabezpečení a udržování uživatelských preferencí, může ztížit a v krajním případě znemožnit používání webových stránek.
 3. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte svůj prohlížeč/systém z níže uvedeného seznamu a postupujte podle pokynů:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.