Πώς να ελέγξετε τη νομιμότητα μιας εταιρείας στην Πολωνία

Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε να συνεργάζεστε με μια εταιρεία ή απλώς θέλετε να ελέγξετε εάν μια εταιρεία είναι νόμιμη και λειτουργεί στην Πολωνία, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πώς να το κάνετε. Στην Πολωνία, υπάρχουν ειδικά εργαλεία που σας βοηθούν να επαληθεύσετε τα στοιχεία της εταιρείας. Ακολουθούν ορισμένες μέθοδοι για να ελέγξετε αν μια εταιρεία λειτουργεί στην Πολωνία και αν είναι νόμιμη.

  • Κεντρικό μητρώο και πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα (CEIDG)

Το Κεντρικό Μητρώο και Πληροφοριών για την Οικονομική Δραστηριότητα (ΚΜΑΔ) είναι ένα εθνικό μητρώο επιχειρηματιών που τηρείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε αυτή τη βάση δεδομένων θα βρείτε πληροφορίες για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Πολωνία, καθώς και πληροφορίες για ιδιώτες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Για να ελέγξετε μια εταιρεία στο CEIDG, απλώς μεταβείτε στον ιστότοπο του CEIDG και πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας ή τον αριθμό ΦΠΑ. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία θα εμφανίζονται στη βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης της καταστατικής έδρας, της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης, του είδους της επιχείρησης και των πληροφοριών σχετικά με τους ιδιοκτήτες.

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

  • Ελέγξτε το μητρώο ΦΠΑ

Κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Πολωνία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Το μητρώο ΦΠΑ περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) μιας εταιρείας, ο οποίος επιτρέπει την επαλήθευση της νομιμότητας των δραστηριοτήτων της. Για να ελέγξετε αν μια εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΦΠΑ, απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό ΦΠΑ στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Καλώς ήρθατε Η ομάδα Inamiot.pl

Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.