Όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος inamiot.pl

I. Προκαταρκτικές διατάξεις

 1. Οι Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του Καταστήματος από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του Αγοραστή, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι Αγορές, το οποίο λειτουργεί από τον Πωλητή.
 2. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο Διαδίκτυο και των πνευματικών δικαιωμάτων που βρίσκεται στη διεύθυνση τομέα www.inamiot.pl είναι: inamiot.pl Sp. Ζωολογικός κήπος. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται στην inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Οι Κανόνες και οι Κανονισμοί διατίθενται συνεχώς στην ιστοσελίδα του Καταστήματος με τρόπο που επιτρέπει στους Χρήστες να λαμβάνουν, να αναπαράγουν και να καταγράφουν το περιεχόμενό τους.

II. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς

 1. Πωλητής-ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος inamiot.pl που βρίσκεται στη διεύθυνση www.inamiot.pl.
 2. Κατάστημα – μια πλατφόρμα ΤΠΕ που λειτουργεί στη διεύθυνση: www.inamiot.pl,όπου οι χρήστες της μπορούν, μέσω του Διαδικτύου, να πραγματοποιούν αγορές των διαθέσιμων αγαθών που παρουσιάζονται στον τομέα www.inamiot.pl.
 3. Αγοραστής – φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά με ικανότητα να προβαίνει σε δικαιοπραξίες, το οποίο συνάπτει σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τους κανόνες του καταστήματος.
 4. Σύμβαση πώλησης – σύμβαση που συνάπτεται στο Κατάστημα σύμφωνα με τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, αντικείμενο της οποίας είναι η πώληση αγαθών στον Αγοραστή.
 5. Όροι και Προϋποθέσεις – αυτοί οι κανόνες του καταστήματος.
 6. Εμπορεύματα – αντικείμενα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο πώλησης και παρουσιάζονται στο www.inamiot.pl.

III. Όροι χρήσης του καταστήματος

 1. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα υπό την προϋπόθεση ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 2. Ένας χρήστης που δεν είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί το Κατάστημα μέσω προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό του.
 3. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την παροχή ψευδών, παρωχημένων ή ελλιπών στοιχείων από τον Χρήστη στις φόρμες εγγραφής και τη μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης δεν πρέπει να παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή τα προσωπικά δικαιώματα και τα δικαιώματα τρίτων.
 4. Ο χρήστης υποχρεούται να μην αποκαλύψει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για να συνδεθεί στο Κατάστημα.

IV. Εγγραφή και είσοδος στο κατάστημα

 1. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Κατάστημα, τόσο μετά την εγγραφή τους στο Κατάστημα όσο και χωρίς εγγραφή. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων.
 2. Οι χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Κατάστημα υποχρεούνται να αποδέχονται τους Όρους και Προϋποθέσεις.
 3. Η εγγραφή στο κατάστημα απαιτεί την εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: α)να συνδεθείτε στο Κατάστημα με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικτυακή φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Καταστήματος, β)να αποδεχτείτε τους Κανόνες του καταστήματος.
 4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα δεδομένα Χρήστη που παρέχονται κατά την εγγραφή, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει τα δεδομένα αυτά πριν από τη σύναψη μεταγενέστερης Σύμβασης χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο Κατάστημα.
 5. Με την εγγραφή, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στο Κατάστημα, το οποίο είναι μια συλλογή πόρων όπου αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη και τις ενέργειές του στο Κατάστημα σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις. Ως μέρος του λογαριασμού σας, έχετε, μεταξύ άλλων. πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας στο Κατάστημα ή τη δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων σας και αλλαγής του κωδικού πρόσβασής σας.

V. Τοποθέτηση παραγγελιών στο κατάστημα και επεξεργασία

 1. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες το χρόνο μέσω του καταστήματος.
 2. Ο χρήστης πραγματοποιεί την παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Η παραγγελία θα επιβεβαιώνεται με ένα τιμολόγιο pro-forma που θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα γίνεται δεκτή για εκτέλεση μόλις πιστωθεί η πληρωμή. Η πληρωμή της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή της παραγγελίας και των όρων παράδοσης.
 4. Η παραγγελία που υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί στον πωλητή για την επαλήθευση των στοιχείων και στη συνέχεια, συμπληρωμένη με τα έξοδα αποστολής, θα αποσταλεί στον αγοραστή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο αγοραστής πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του καταστήματος με την ένδειξη “Επιβεβαιώνω την παραγγελία”.

VI. Τιμές αγαθών – Κόστος παράδοσης – Τρόποι πληρωμής

 1. Τα έξοδα παράδοσης αναφέρονται χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο παράδοσης, και πρέπει να προστίθενται στο συνολικό κόστος της παραγγελίας. Τα έξοδα παράδοσης εξαρτώνται από το μέγεθος του δέματος και τον τόπο παράδοσης.
 2. Οι τυπικές αποστολές θα τιμολογούνται αυτόματα – δηλαδή οι αποστολές των οποίων οι διαστάσεις και το βάρος δεν υπερβαίνουν τις οριακές παραμέτρους που καθορίζονται από την εταιρεία ταχυμεταφορών dhl, ups, k-ex σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο στην ιστοσελίδα του φορέα.
 3. Οι αποστολές μεγάλου όγκου, θα τιμολογούνται ξεχωριστά – τα έξοδα αποστολής για προϊόντα μεγάλου όγκου, θα τιμολογούνται ξεχωριστά και θα περιλαμβάνονται στο e-mail που περιέχει την πλήρη παραγγελία του αγοραστή για τελική επιβεβαίωση. Η εκφόρτωση των ογκωδών αποστολών πραγματοποιείται από την πλευρά του πελάτη.
 4. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση των αγαθών για λόγους που οφείλονται στον Αγοραστή – π.χ.: λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης παράδοσης.
 5. Η τιμή που αναφέρεται από τον πωλητή είναι δεσμευτική για τον πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
 6. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.inamiot.pl να εισάγει, να αποσύρει οποιοδήποτε προϊόν από το κατάστημα και να διεξάγει διαφημιστική εκστρατεία. Οι περιοδικές διαφημιστικές εκστρατείες δεν ισχύουν για παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.
 7. Μορφές πληρωμής

  Προπληρωμή με τραπεζικό έμβασμα:

Μπορείτε να πληρώσετε τα παραγγελθέντα προϊόντα με τραπεζικό έμβασμα, καταβάλλοντας τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη του καταστήματος που αναφέρεται στο τιμολόγιο :

Τύποι μεταφορών:

Παραδοσιακό έμβασμα – μπορεί να παραγγελθεί σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω διαδικτύου. Έχει διευθετηθεί στο λεγόμενο συνεδρίες elixir (3 συνεδρίες ανά ημέρα, μόνο τις εργάσιμες ημέρες), πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να περιμένει την επεξεργασία της μεταφοράς στην πλησιέστερη δυνατή συνεδρία. Κατ’ αρχήν, η πληρωμή επιβεβαιώνεται σε μία ημέρα. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επισπεύσει την παραγγελία, μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση μεταφοράς, η οποία επιβεβαιώνει την παραγγελία σχεδόν αμέσως.

Μεταφορά εξπρές – ο χρόνος επεξεργασίας είναι λίγα λεπτά (αυτή η μεταφορά δεν περιμένει για συνεδρίες ελιξίριο).

VII. Παράπονα – Υπαναχώρηση από τη σύμβαση – Εγγυήσεις

 1. Οι καταγγελίες υποβάλλονται από τον αγοραστή σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης των εμπορευμάτων. Αν κάτι δεν είναι σαφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή. Προκειμένου να εξεταστεί μια καταγγελία, πρέπει να υποβληθούν το όνομα του αγοραστή, ο αριθμός παραγγελίας, ο αριθμός της απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο ΦΠΑ) και μια περιγραφή του αντικειμένου της καταγγελίας γραπτώς και σε φωτογραφίες. Συνιστάται ο Πελάτης να διευκρινίζει στην περιγραφή της καταγγελίας: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως το είδος και την ημερομηνία εμφάνισης του ελαττώματος- (2) αίτημα για τον τρόπο συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης ή δήλωση μείωσης της τιμής ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης- και (3) στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος – αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον πωλητή. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση έχουν μόνο τη μορφή σύστασης και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται χωρίς τη συνιστώμενη περιγραφή της καταγγελίας. Τα παράπονα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως στη διεύθυνση της εταιρείας ή να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kontakt@inamiot.pl.
 2. Η καταγγελία θα εξεταστεί από το Κατάστημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Ο πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως για την έκβαση της καταγγελίας.
 3. Στην περίπτωση νομικού προσώπου και οργανωτικής μονάδας χωρίς νομική προσωπικότητα, όλες οι πράξεις της εν λόγω οντότητας μπορούν να εκτελούνται μόνο από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί για λογαριασμό της εν λόγω οντότητας πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση του Καταστήματος και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εν λόγω οντότητας ως Πελάτη. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Πελάτη, ο οποίος είναι Καταναλωτής, εάν τα πωληθέντα αγαθά έχουν φυσικό ή νομικό ελάττωμα (εγγύηση).
 4. Εάν, προκειμένου ο Πωλητής να απαντήσει στην καταγγελία του Πελάτη ή να ασκήσει τα δικαιώματα του Πελάτη που απορρέουν από την εγγύηση, είναι απαραίτητη η παράδοση των αγαθών στον Πωλητή (στην αποθήκη του), ο Πελάτης θα κληθεί από τον Πωλητή να παραδώσει τα αγαθά, στην περίπτωση Καταναλωτή, με έξοδα του Πωλητή.
 5. Ο Πελάτης αναλαμβάνει το κόστος της επαναπαράδοσης των αγαθών μετά την επίλυση της καταγγελίας σε περίπτωση αδικαιολόγητης προσφυγής στην εγγύηση (αρνητική επίλυση της καταγγελίας εγγύησης από τον Πωλητή). Σε περίπτωση επιτυχούς αξίωσης εγγύησης, ο πωλητής θα παραδώσει τα επισκευασμένα ή νέα προϊόντα στον πελάτη με δικά του έξοδα.
 6. Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ισχύει για περίοδο έξι μηνών. 1-6 του παρόντος Τμήματος, σε Πελάτη που αγοράζει τα αγαθά για σκοπό που σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα (Πελάτης που δεν είναι Καταναλωτής) αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 7. Η διαδικασία καταγγελιών που αναφέρεται στην παράγραφο … 1-6 του παρόντος τμήματος, εφαρμόζονται στον Πελάτη-καταναλωτή που αποκτά τα αγαθά, δηλαδή:

– φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν συνήθεις αγορές

– οι έμποροι που πραγματοποιούν αγορές που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση, δηλαδή που δεν εισπράττουν λογαριασμό ή τιμολόγιο στο όνομα της επιχείρησης του εμπόρου

– τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μονοπρόσωπη οικονομική δραστηριότητα, εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Πληροφοριών (ΚΜΔΕΠ), τα οποία συνάπτουν σύμβαση που σχετίζεται άμεσα με την οικονομική τους δραστηριότητα, όταν από το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής προκύπτει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για αυτά, ιδίως λόγω του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας

 1. Τα δικαιώματα εγγύησης και εγγύησης δεν ισχύουν εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από εσφαλμένη εγκατάσταση των αγαθών ή από χρήση αντίθετη προς την προβλεπόμενη χρήση ή τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 2. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά την παράδοση των εμπορευμάτων πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο πρόσωπο που παραδίδει την αποστολή και να επικοινωνούν με τον πωλητή. Προκειμένου να εξεταστεί μια αξίωση σχετικά με μια αποστολή που υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά, πρέπει να συνταχθεί “έκθεση ζημιάς” παρουσία υπαλλήλου της εταιρείας που παραδίδει την αποστολή.
 3. Σε περίπτωση βλάβης της αποστολής, κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας ταχυμεταφορών πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 7 ημερών από την παραλαβή της αποστολής κατά την έννοια του νόμου της 15ης Νοεμβρίου 1984. Νόμος για τις μεταφορές (2012, ΕΕ, σ. 1173 και 1529). Για να το κάνετε αυτό, καλέστε τον ταχυμεταφορέα να συντάξει μια αναφορά ζημιάς και να μας την στείλει στο πρωτότυπο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης χάνει το δικαίωμά του να επιστρέψει τα κατεστραμμένα προϊόντα. Δεν ευθυνόμαστε για τα δέματα τα οποία, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, έχουν σταλεί από εταιρεία ταχυμεταφορών διαφορετική από αυτή με την οποία έχουμε σύμβαση.
 4. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εγγράφως από τη συναφθείσα σύμβαση χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης βάσει του νόμου της 30ής Μαΐου 2014. (Επίσημη Εφημερίδα 2014, σημείο 827, όπως τροποποιήθηκε). Σε περίπτωση γραπτής υπαναχώρησης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων ημερών. Το προαναφερόμενο δικαίωμα εφαρμόζεται επίσης σε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν από το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής προκύπτει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το εν λόγω πρόσωπο, ο οποίος προκύπτει ιδίως από το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που διατίθεται βάσει των διατάξεων του Κεντρικού Μητρώου και των πληροφοριών για την επιχειρηματική δραστηριότητα . Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα, στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή, να είναι πλήρη και να μην έχουν σημάδια χρήσης. – Έντυπο επιστροφής – (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το έντυπο)
 5. Οι πελάτες που είναι καταναλωτές, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση εξ αποστάσεως χωρίς να αιτιολογήσουν οποιαδήποτε αιτία.
 6. Τα αγαθά που περιλαμβάνονται στην προσφορά του Πωλητή και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιμέρους προδιαγραφές που κοινοποιούνται στον Πωλητή από τον Πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 38(3) του νόμου της 30ής Μαΐου 2014. σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι καταναλωτές δεν έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον πωλητή βάσει της παραγγελίας που έχει δοθεί.
 7. Οι επιστροφές πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση 55-002 Dobrzykowice ul. Πέτρες 4 με την ένδειξη “επιστροφή” και συμπληρώστε το έντυπο απόσυρσης – σε συνεννόηση με τον πωλητή του καταστήματος.
 8. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, το κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον αγοραστή.
 9. Μόλις ο πωλητής παραλάβει και επαληθεύσει επιτυχώς τα επιστρεφόμενα προϊόντα, θα αποστείλει στον αγοραστή ένα έγγραφο διόρθωσης των επιστρεφόμενων προϊόντων για επιβεβαίωση.
 10. Μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης (αντίγραφο του εγγράφου), ο πωλητής θα επιστρέψει την τιμή των προϊόντων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο αγοραστής εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και των σχετικών εγγράφων. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μερικής επιστροφής.
 11. Τα αγαθά που πωλούνται στο Κατάστημα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περίπτωση ελαττώματος στα Αγαθά, ο Πελάτης υποχρεούται να αναφέρει την καταγγελία στον Πωλητή μαζί με την κάρτα εγγύησης Ο εγγυητής της εγγύησης θα εξετάσει την καταγγελία εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της καταγγελίας από τον Πελάτη Ο Πωλητής θα ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης ή άρνησης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση δεν περιορίζουν ούτε αποκλείουν το δικαίωμα του Καταναλωτή να υποβάλει παράπονα για τα αγαθά στο πλαίσιο της εγγύησης.

VIII. Προστασία δεδομένων και πολιτική απορρήτου

 1. Με την υποβολή παραγγελίας, συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία από τον πωλητή των προσωπικών σας δεδομένων που περιέχονται στην παραγγελία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της 29ης Αυγούστου 1997. (Επίσημη Εφημερίδα του 2002, αριθ. 101, σημείο 929 – ενοποιημένο κείμενο, όπως τροποποιήθηκε). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Πωλητή ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του Πωλητή. . Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη είναι εθελοντική.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να διατεθούν σε φορείς που δικαιούνται να τα λάβουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορούν επίσης να διαβιβαστούν – στο βαθμό που είναι απαραίτητο και απαιτείται – σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που εκτελούν δραστηριότητες για λογαριασμό του Πωλητή σε σχέση με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον Αγοραστή, m. σε. σε φορείς που διαχειρίζονται ηλεκτρονικές πληρωμές για τις συναφθείσες συμβάσεις ή σε φορείς που παραδίδουν τα παραγγελθέντα αγαθά.
 3. Ο Πωλητής διασφαλίζει ότι οι χρήστες των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στο περιεχόμενο των προσωπικών τους δεδομένων και του δικαιώματος διόρθωσής τους, καθώς και του δικαιώματος ελέγχου της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στον εν λόγω νόμο.
 4. Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος ελέγχου της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, ο Χρήστης έχει, ιδίως, το δικαίωμα να υποβάλει γραπτό, αιτιολογημένο αίτημα για την παύση της επεξεργασίας των δεδομένων του λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής του, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του όταν ο Πωλητής τα επεξεργάζεται όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νομικά δικαιολογημένων σκοπών που επιδιώκει ο Πάροχος Υπηρεσιών ή όταν ο Πωλητής προτίθεται να τα επεξεργαστεί για σκοπούς μάρκετινγκ, ή στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από τον Πωλητή σε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων διαφορετικό από τον Πωλητή.
 5. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους δεδομένων, προστατεύονται από τον πωλητή από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή απώλεια και από καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των ενδεικνυόμενων στοιχείων.

IX. Τελικές διατάξεις

 1. Τα προϊόντα και οι ονομασίες που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.inamiot.pl χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα.
 2. Ο πωλητής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των προσφερόμενων αγαθών να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν παραποίηση των παραμέτρων και των χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων ή για αιφνίδια αλλαγή τους από τον κατασκευαστή.
 3. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο αγοραστής αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 4. Τα στοιχεία που περιέχονται στα προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό κατάστημα www.inamiot.pl είναι σύμφωνα με τα στοιχεία των καταλόγων των κατασκευαστών.
 5. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.inamiot.pl θα επιλύονται σε πρώτο βαθμό με συμφωνία μεταξύ των μερών και, εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, από το αρμόδιο δικαστήριο.
 6. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.inamiot.pl δεν αποτελεί προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, αλλά πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης.
 7. Όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες κανόνες θα διέπονται από τον Αστικό Κώδικα.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.