Interneta veikala inamiot.pl noteikumi un nosacījumi

I. Ievada noteikumi

 1. Noteikumi un nosacījumi nosaka noteikumus Lietotāja, tostarp Pircēja, veikala, kurā tiek veikti Pirkumi un kuru pārvalda Pārdevējs, lietošanai.
 2. Interneta veikala un autortiesību īpašnieks, kas atrodas domēna adresē www.inamiot.pl, ir: inamiot.pl Sp. Zooloģiskais dārzs. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Visas tiesības aizsargātas inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Noteikumi un reglaments ir pastāvīgi pieejami Veikala tīmekļa vietnē tādā veidā, kas ļauj Lietotājiem iegūt, pavairot un ierakstīt to saturu.

II. Reglamentā lietotās definīcijas

 1. Pārdevējs – interneta veikala inamiot.pl, kas atrodas www.inamiot.pl, īpašnieks.
 2. Veikals – IKT platforma, kas darbojas adresē: www.inamiot.pl, kurā tās Lietotāji, izmantojot internetu, var veikt Pirkumus par pieejamām precēm, kas norādītas domēnā www.inamiot.pl.
 3. Pircējs – fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskās personas statusa, bet ar tiesībspēju un rīcībspēju, kas noslēdz pirkuma līgumu saskaņā ar veikala noteikumiem.
 4. Pirkuma līgums – līgums, kas noslēgts veikalā saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem starp Pārdevēju un Pircēju, kura priekšmets ir preču pārdošana Pircējam.
 5. Noteikumi un nosacījumi – šie veikala noteikumi.
 6. Preces – preces, kas ir pārdošanas priekšmets, kas tiek piedāvātas www.inamiot.pl.

III. Veikala lietošanas nosacījumi

 1. Ja esat fiziska persona, Jūs varat izmantot Veikalu, ja Jums ir pilnīga tiesībspēja un rīcībspēja.
 2. Lietotājs, kas nav fiziska persona, var izmantot Veikalu ar personu, kuras ir pilnvarotas rīkoties viņa vārdā, starpniecību.
 3. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam reģistrācijas veidlapās norādot nepatiesus, novecojušus vai nepilnīgus datus, kā arī par to, ka Lietotājs nav ievērojis Noteikumus un nosacījumus. Lietotāja sniegtie dati nedrīkst pārkāpt spēkā esošos tiesību aktus vai trešo personu tiesības un tiesības.
 4. Lietotājam ir pienākums neizpaust trešajām personām savu lietotājvārdu un piekļuves paroli, kas izmantota, lai pieteiktos veikalā.

IV. Reģistrācija un pieteikšanās veikalā

 1. Lietotājiem ir iespēja izmantot veikalu gan pēc reģistrēšanās veikalā, gan bez reģistrēšanās. Reģistrētie lietotāji var novērot pasūtīto preču piegādes statusu.
 2. Lietotājiem, kuri nav reģistrējušies veikalā, ir pienākums pieņemt Noteikumus un nosacījumus.
 3. Reģistrējoties veikalā, ir jāizpilda šādi nosacījumi: a)piesakoties veikalā ar lietotājvārdu un paroli, izmantojot atbilstošu tīmekļa veidlapu, kas pieejama veikala tīmekļa vietnē, b)pieņemt veikala noteikumus.
 4. Reģistrācijas laikā sniegto Lietotāja datu izmaiņu gadījumā Lietotājam ir jāatjaunina šie dati pirms nākamā Līguma noslēgšanas, izmantojot attiecīgo veidlapu, kas pieejama Veikalā.
 5. Pēc reģistrācijas veikalā tiek izveidots Lietotāja konts, kas ir resursu kopums, kurā tiek glabāta informācija par Lietotāju un viņa darbībām veikalā saistībā ar noslēgtajiem Līgumiem. Jūsu kontā, cita starpā, ir. piekļūt savu pasūtījumu vēsturei veikalā vai iespēju labot savus datus un mainīt paroli.

V. Pasūtījumu veikalā iesniegšana un apstrāde

 1. Lietotājs veikalā var veikt pasūtījumus 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā.
 2. Lietotājs veic pasūtījumu pa e-pastu.
 3. Pasūtījums tiks apstiprināts, nosūtot pro-forma rēķinu elektroniskā formātā uz norādīto e-pasta adresi, un tas tiks pieņemts izpildei pēc tam, kad maksājums būs ieskaitīts. Pasūtījuma apmaksa nozīmē, ka pasūtījums un piegādes noteikumi ir pieņemti.
 4. Pasūtījums, kas iesniegts pa e-pastu, tiks pārsūtīts veikala asistentam, lai pārbaudītu datus, un pēc tam, papildināts ar piegādes izmaksām, tiks nosūtīts pircējam uz norādīto adresi. Lai apstiprinātu pasūtījumu, pircējam jānosūta e-pasta vēstule uz veikala adresi ar norādi “Es apstiprinu pasūtījumu”.

VI. Preču cenas – Piegādes izmaksas – Norēķinu metodes

 1. Piegādes izmaksas tiek norādītas atsevišķi, ņemot vērā piegādes vietu, un tās jāpieskaita kopējām pasūtījuma izmaksām. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no sūtījuma lieluma un piegādes vietas.
 2. Standarta paku cena tiks noteikta automātiski, t. i., pakām, kuru izmēri un svars nepārsniedz kurjerpasta kompāniju dhl, ups, k-ex noteiktos robežvērtības parametrus saskaņā ar operatora tīmekļa vietnē publicēto cenrādi.
 3. Liela apjoma sūtījumiem cena tiks noteikta individuāli – sūtīšanas izmaksas liela apjoma precēm tiks noteiktas individuāli un iekļautas e-pastā, kurā būs norādīts pilns pircēja pasūtījums, lai saņemtu galīgo apstiprinājumu. Lielgabarīta sūtījumu izkraušana tiek veikta no klienta puses.
 4. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču nepiegādāšanu Pircēja vainas dēļ, piemēram, nepareizas piegādes adreses dēļ.
 5. Pārdevēja norādītā cena ir saistoša klientam pasūtījuma veikšanas brīdī.
 6. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenas veikalā www.inamiot.pl, izņemt jebkuru preci no veikala un rīkot reklāmas kampaņas. Periodiskās reklāmas kampaņas neattiecas uz jau iesniegtiem un nepabeigtiem pasūtījumiem.
 7. Maksājumu veidi

  Priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu:

Jūs varat samaksāt par pasūtītajām precēm ar bankas pārskaitījumu, iemaksājot naudu tieši rēķinā norādītajā veikala īpašnieka kontā:

Pārskaitījumu veidi:

Tradicionālais pārskaitījums – to var pasūtīt bankas filiālē vai tiešsaistē. Tas ir nokārtots tā sauktajā elixir sesijas (3 sesijas dienā, tikai darba dienās), kas praksē nozīmē, ka klientam ir jāgaida, kamēr pārskaitījums tiks apstrādāts tuvākajā iespējamajā sesijā. Principā maksājums tiek apstiprināts vienas dienas laikā. Ja klients vēlas paātrināt pasūtījumu, var nosūtīt elektronisku pārskaitījuma apstiprinājumu, kas apstiprina pasūtījumu gandrīz nekavējoties.

Ekspress pārsūtīšana – apstrādes laiks ir dažas minūtes (šī pārsūtīšana negaida uz eliksīra sesijām).

VII. Sūdzības – Atteikšanās no līguma – Garantijas

 1. Sūdzības iesniedz pircējs saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču garantijas kartē. Ja ir neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju. Lai sūdzība tiktu izskatīta, ir jāiesniedz pircēja vārds un uzvārds, pasūtījuma numurs, pirkumu apliecinošs dokuments (PVN rēķins) un sūdzības priekšmeta apraksts rakstiski un fotogrāfijās. Klientam ir ieteicams sūdzības aprakstā norādīt: (1) informāciju un apstākļus par sūdzības priekšmetu, jo īpaši defekta veidu un rašanās datumu; (2) lūgumu par Preces atbilstības Pirkuma līgumam nodrošināšanas veidu vai paziņojumu par cenas samazinājumu vai atteikumu no Pirkuma līguma; un (3) sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju – tas atvieglos un paātrinās Pārdevēja veikto sūdzības izskatīšanu. Iepriekšējā teikumā minētās prasības ir tikai ieteikuma veidā un neietekmē to sūdzību efektivitāti, kas iesniegtas bez ieteicamā sūdzības apraksta. Sūdzības jānosūta rakstiski uz uzņēmuma adresi vai jānosūta e-pastā uz kontakt@inamiot.pl.
 2. Veikals izskatīs sūdzību ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Klients tiks nekavējoties informēts par sūdzības izskatīšanas rezultātu.
 3. Juridiskas personas un organizatoriskas vienības bez juridiskas personas statusa gadījumā jebkuras šīs vienības darbības var veikt tikai persona, kas ir pilnvarota šīs vienības vārdā veikt darbības, kas saistītas ar veikala izmantošanu, un īstenot visas šīs vienības kā Klienta tiesības un pienākumus. Pārdevējs ir atbildīgs pret Pircēju, kurš ir Patērētājs, ja pārdotajai Precei ir fizisks vai juridisks defekts (garantija).
 4. Ja, lai Pārdevējs varētu atbildēt uz Klienta sūdzību vai izmantot Klienta tiesības saskaņā ar garantiju, ir nepieciešams piegādāt Preci Pārdevējam (tā noliktavā), Pārdevējs lūgs Klientu piegādāt Preci, ja tas ir Patērētājs, uz Pārdevēja rēķina.
 5. Nepamatotas garantijas izmantošanas gadījumā (Pārdevēja negatīva garantijas sūdzības atrisinājuma gadījumā) Klients sedz Preces atkārtotas piegādes izmaksas pēc tam, kad sūdzība ir atrisināta, ja Pārdevējs ir nepamatoti atsaucies uz garantiju. Veiksmīgas garantijas pretenzijas gadījumā pārdevējs uz sava rēķina piegādās klientam salabotas vai jaunas preces.
 6. punktā minētā garantija, kas minēta … 1.-6. punkta noteikumus, uz Pircēju, kurš iegādājas Preces ar mērķi, kas ir tieši saistīts ar viņa profesionālo vai saimniecisko darbību (Pircējs, kas nav Patērētājs), saskaņā ar Civillikuma noteikumiem neattiecas.
 7. punktā minētā sūdzību procedūra, kas minēta … Šīs sadaļas 1.-6. punktu piemēro Klientam – patērētājam, kas iegādājas Preces, t.i.:

– fiziskas personas, kas veic parastus pirkumus

– tirgotājiem, kas veic ar uzņēmējdarbību nesaistītus pirkumus, t. i., kas neiekasē rēķinu vai rēķinu tirgotāja uzņēmuma vārdā.

– fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību viena persona, ir reģistrētas Centrālajā komercdarbības un informācijas reģistrā (CEIDG) un slēdz līgumu, kas ir tieši saistīts ar to saimniecisko darbību, ja šā līguma saturs liecina, ka tas tām nav profesionāls, jo īpaši to saimnieciskās darbības priekšmeta dēļ.

 1. Garantijas un garantijas tiesības nav spēkā, ja defekts radies Preču nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst paredzētajam lietojumam vai ražotāja norādījumiem.
 2. Par bojājumiem, kas radušies preču piegādes laikā, nekavējoties jāziņo personai, kura piegādā sūtījumu, un jāsazinās ar pārdevēju. Lai varētu izskatīt pretenziju par pārvadāšanas laikā bojātu sūtījumu, ir jāsastāda “bojājumu protokols”, klātesot uzņēmuma darbiniekam, kas piegādā sūtījumu.
 3. Sūtījuma bojājumu gadījumā jebkura pretenzija pret kurjeru uzņēmumu jāiesniedz rakstiski pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 7 dienas pēc sūtījuma saņemšanas 1984. gada 15. novembra likuma izpratnē. Pārvadājumu likums (2012. gada likums Nr. 1173 un 1529). Lai to izdarītu, izsauciet kurjeru, lai tas sastādītu bojājuma ziņojumu un nosūtītu mums to oriģinālu. Pēc šī termiņa beigām klients zaudē tiesības atgriezt bojātās preces. Mēs neesam atbildīgi par pakām, kuras pēc klienta pieprasījuma ir nosūtījis cits kurjerpasta uzņēmums, nevis tas, ar kuru mums ir noslēgts līgums.
 4. Pircējam ir tiesības rakstiski atteikties no noslēgtā līguma, nenorādot iemeslu, četrpadsmit dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, pamatojoties uz 2014. gada 30. maija likumu. (2014. gada Likumu vēstnesis, 827. punkts ar grozījumiem). Rakstiska atteikuma gadījumā klientam ir pienākums atgriezt preces četrpadsmit dienu laikā. Iepriekš minētās tiesības attiecas arī uz fizisku personu, kas noslēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura izriet, ka tas šai personai nav profesionāls raksturs, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kurš ir pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību noteikumiem . Atgrieztajiem produktiem jābūt nebojātiem, oriģinālajā ražotāja iepakojumā, pilnīgā komplektācijā un bez lietošanas pazīmēm. – Atgriešanās veidlapa – (noklikšķiniet, lai lejupielādētu veidlapu)
 5. Klientiem, kuri ir patērētāji, t. i., fiziskām personām, kas slēdz līgumus mērķiem, kuri nav tieši saistīti ar viņu komercdarbību vai profesionālo darbību, ir tiesības atteikties no distances līguma, nenorādot iemeslu.
 6. Preces, kas ir iekļautas Pārdevēja piedāvājumā un ir izgatavotas saskaņā ar individuālām specifikācijām, par kurām Pārdevējam paziņojis Pircējs, saskaņā ar Līguma 3. panta 1. punktu. 2014. gada 30. maija likuma 38. panta 3. punkts. par patērētāju tiesībām, Patērētājiem nav tiesību atteikties no līguma, kas noslēgts ar Pārdevēju, pamatojoties uz iesniegto Pasūtījumu.
 7. Atgrieztie sūtījumi jāadresē 55-002 Dobrzykowice ul. Akmeņi 4 ar atzīmi “atgriezt” un aizpildiet atteikuma veidlapu – vienojoties ar pārdevēju.
 8. Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības 14 dienu laikā, preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs.
 9. Kad pārdevējs būs saņēmis un sekmīgi pārbaudījis atgrieztos produktus, viņš nosūtīs pircējam atgrieztajiem produktiem korekcijas dokumentu, lai saņemtu apstiprinājumu.
 10. Pēc apstiprinājuma (dokumenta kopijas) saņemšanas pārdevējs 14 dienu laikā pēc preču un attiecīgās dokumentācijas saņemšanas atmaksās preču cenu uz pircēja norādīto bankas kontu. Daļējas atgriešanas gadījumā piegādes izmaksas netiek atmaksātas.
 11. Uz veikalā pārdotajām precēm attiecas ražotāja garantija, kas tiek aprēķināta no Preču piegādes dienas. Preces defekta gadījumā Pircēja pienākums ir paziņot par pretenziju Pārdevējam kopā ar garantijas karti Garantijas garantijas devējs izskatīs pretenziju 14 dienu laikā no dienas, kad saņemta pretenzija no Pircēja.Pārdevējs informēs par garantijas remonta vai nomaiņas vai pakalpojumu atteikuma datumu. Garantijas tiesības neierobežo un neizslēdz Patērētāja tiesības iesniegt sūdzību par Precēm saskaņā ar garantiju.

VIII. Datu aizsardzības un privātuma politika

 1. Veicot pasūtījumu, jūs piekrītat, ka pārdevējs glabā un apstrādā jūsu personas datus, kas ietverti pasūtījumā, saskaņā ar piemērojamajiem 1997. gada 29. augusta Personas datu aizsardzības likuma noteikumiem. (2002. gada Oficiālais Vēstnesis, Nr. 101, 929. punkts – konsolidētais teksts ar grozījumiem). Lietotāju, kuri ir fiziskas personas (tostarp individuālie komersanti), personas datus Pārdevējs apstrādās kā personas datu pārzinis, lai sniegtu Pārdevēja pakalpojumus. . Lietotāja personas datu sniegšana ir brīvprātīga.
 2. Lietotāja personas dati var tikt darīti pieejami struktūrām, kurām ir tiesības tos saņemt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp kompetentajām tiesu iestādēm. Lietotāju personas dati var tikt nodoti – nepieciešamajā un nepieciešamajā apjomā – arī trešajām personām, tostarp struktūrām, kas Pārdevēja vārdā veic darbības saistībā ar līgumu, kas noslēgts ar Pircēju, m. in. operatoriem, kas veic elektroniskos maksājumus par noslēgtajiem līgumiem, vai operatoriem, kas piegādā pasūtītās preces.
 3. Pārdevējs nodrošina, ka Lietotāji, kuru personas datus tas apstrādā, izmanto savas tiesības saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu, tostarp tiesības piekļūt savu personas datu saturam un tiesības tos labot, kā arī tiesības kontrolēt savu personas datu apstrādi saskaņā ar minētajā likumā aprakstītajiem principiem.
 4. Īstenojot tiesības kontrolēt Lietotāja personas datu apstrādi, Lietotājam jo īpaši ir tiesības iesniegt rakstisku, pamatotu pieprasījumu pārtraukt savu datu apstrādi viņa īpašās situācijas dēļ, kā arī iebilst pret savu datu apstrādi, ja Pārdevējs tos apstrādā, ja tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniedzēja juridiski pamatotu mērķu sasniegšanai vai ja Pārdevējs plāno tos apstrādāt mārketinga nolūkos, vai pret to, ka Pārdevējs nodod Lietotāja personas datus datu pārzinim, kas nav Pārdevējs.
 5. Konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz Lietotājiem, tostarp viņu personas datus, Pārdevējs aizsargā pret neatļautu izpaušanu vai nozaudēšanu un pret norādītās informācijas iznīcināšanu vai neatļautu pārveidošanu.

IX. Nobeiguma noteikumi

 1. Interneta veikalā www.inamiot.pl minētie produkti un nosaukumi tiek izmantoti tikai identifikācijas nolūkos, un tie var būt reģistrētas preču zīmes.
 2. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka piedāvāto preču apraksti atbilst realitātei. Tomēr pārdevējs nav atbildīgs par preču parametru un īpašību nepareizu norādīšanu vai pēkšņām izmaiņām, ko veicis ražotājs.
 3. Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem.
 4. Interneta veikalā www.inamiot.pl pieejamo produktu dati ir saskaņā ar ražotāja kataloga datiem.
 5. Jebkurus strīdus, kas rodas, veicot darījumus interneta veikalā www.inamiot.pl, vispirms risina, pusēm vienojoties, un, ja pusēm neizdodas panākt vienošanos, tos risina kompetentā tiesa.
 6. Interneta veikala www.inamiot.pl saturs nav piedāvājums Civillikuma izpratnē, bet gan aicinājums noslēgt līgumu.
 7. Uz visiem jautājumiem, kas nav reglamentēti šajos noteikumos, attiecas Civilkodeksa noteikumi.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.