inamiot.pl çevrimiçi mağazasının hüküm ve koşulları

I. Ön hükümler

 1. Hüküm ve Koşullar, Alıcı da dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından Satıcı tarafından işletilen ve Satın Alma işlemlerinin gerçekleştirildiği Mağazanın kullanımına ilişkin kuralları tanımlamaktadır.
 2. www.inamiot.pl alan adresinde bulunan İnternet Mağazasının ve telif haklarının sahibi: inamiot.pl Sp. Hayvanat bahçesi. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Tüm hakları inamiot.pl Sp.zoo’ya aittir.
 3. Hüküm ve Koşullar, Mağaza’nın web sitesinde Kullanıcıların içeriğini elde etmesine, çoğaltmasına ve kaydetmesine olanak tanıyacak şekilde sürekli olarak kullanıma sunulur.

II. İçtüzükte kullanılan tanımlar

 1. www.inamiot.pl adresinde bulunan inamiot.pl çevrimiçi mağazasının satıcısı-sahibi.
 2. Mağaza – www.inamiot.pladresinde faaliyet gösteren ve Kullanıcılarının İnternet aracılığıyla www.inamiot.pl etki alanında sunulan mevcut malları Satın Alabilecekleri bir ICT platformu.
 3. Alıcı – Mağaza Kuralları uyarınca bir satış sözleşmesi akdeden gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan ancak hukuki işlem yapma ehliyetine sahip bir organizasyonel birim
 4. Satış Sözleşmesi – Satıcı ile Alıcı arasında Hüküm ve Koşullar uyarınca Mağazada akdedilen ve amacı Alıcıya mal satışı olan bir sözleşme.
 5. Şartlar ve Koşullar – bu mağaza kuralları.
 6. Ticari mallar – www.inamiot.pl adresinde sunulan satış nesnesi olan ürünler.

III. Mağazanın kullanım koşulları

 1. Gerçek bir kişiyseniz, hukuki ehliyetinizin tam olması koşuluyla Mağazayı kullanabilirsiniz.
 2. Gerçek kişi olmayan bir kullanıcı, Mağazayı kendi adına hareket etmeye yetkili kişiler aracılığıyla kullanabilir.
 3. Satıcı, Kullanıcının kayıt formlarında yanlış, güncel olmayan veya eksik bilgi vermesinden ve Kullanıcının Hüküm ve Koşullara uymamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan veriler, yürürlükteki mevzuatı veya üçüncü tarafların kişisel haklarını ve haklarını ihlal etmemelidir.
 4. Kullanıcı, Mağazaya giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve erişim şifresini üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüdür.

IV. Kayıt ve mağazaya giriş

 1. Kullanıcılar hem Mağazaya kayıt olduktan sonra hem de kayıt olmadan Mağazayı kullanma imkanına sahiptir. Kayıtlı kullanıcılar, sipariş edilen malların teslimat durumunu gözlemleyebilirler.
 2. Mağazaya kayıtlı olmayan kullanıcılar Hüküm ve Koşulları kabul etmekle yükümlüdür.
 3. Mağazaya kayıt olmak için aşağıdaki koşulların birlikte karşılanması gerekmektedir: a) Mağaza’nın web sitesinde bulunan uygun web formunu kullanarak bir kullanıcı adı ve şifre ile Mağaza’ya giriş yapmak, b) Mağaza Kurallarını kabul etmek.
 4. Kayıt sırasında sağlanan Kullanıcı verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Kullanıcı, Mağazada bulunan ilgili formu kullanarak müteakip bir Sözleşme imzalamadan önce bu verileri güncellemelidir.
 5. Kayıt olduktan sonra, Kullanıcı hakkındaki bilgilerin ve akdedilen Sözleşmelerle bağlantılı olarak Mağaza içindeki eylemlerinin saklandığı bir kaynak koleksiyonu olan Mağazada bir Kullanıcı hesabı oluşturulur. Hesabınızın bir parçası olarak, diğer şeylerin yanı sıra. Mağazadaki sipariş geçmişinize erişim veya verilerinizi düzeltme ve şifrenizi değiştirme imkanı.

V. Mağazada sipariş verme ve işleme

 1. Kullanıcı, Mağaza üzerinden yılın 365 günü 24 saat sipariş verebilir.
 2. Kullanıcı siparişi e-posta ile verir.
 3. Sipariş, belirtilen e-posta adresine elektronik formatta gönderilen bir proforma fatura ile teyit edilecek ve ödeme yatırıldıktan sonra yerine getirilmek üzere kabul edilecektir. Siparişin ödenmesi, siparişin ve teslimat koşullarının kabul edilmesi sonucunu doğurur.
 4. E-posta ile verilen sipariş, verilerin doğrulanması için mağaza asistanına gönderilecek ve daha sonra nakliye masrafları ile birlikte verilen adresteki alıcıya gönderilecektir. Alıcı, siparişi onaylamak için mağazanın adresine “Siparişi onaylıyorum” şeklinde bir e-posta göndermelidir.

VI. Malların fiyatları – Teslimat masrafları – Ödeme yöntemleri

 1. Teslimat masrafları, teslimat yeri dikkate alınarak ayrıca belirtilir ve toplam sipariş maliyetine eklenmelidir. Teslimat masrafları paketin büyüklüğüne ve teslimat yerine bağlıdır.
 2. Standart paketler otomatik olarak fiyatlandırılacaktır – yani boyutları ve ağırlığı, operatörün web sitesindeki fiyat listesine göre kurye şirketi dhl, ups, k-ex tarafından belirlenen sınır parametrelerini aşmayan paketler.
 3. Büyük hacimli gönderiler ayrı ayrı fiyatlandırılacaktır – büyük hacimli mallar için nakliye masrafları ayrı ayrı fiyatlandırılacak ve nihai onay için alıcının tüm siparişini içeren e-postaya dahil edilecektir. Hacimli gönderilerin boşaltılması müşteri tarafında gerçekleştirilir.
 4. Satıcı, Alıcıya atfedilebilecek nedenlerden dolayı Malların teslim edilmemesinden sorumlu olmayacaktır – örneğin: yanlış teslimat adresi nedeniyle.
 5. Satıcı tarafından belirtilen fiyat, siparişin verildiği anda müşteri için bağlayıcıdır.
 6. Satıcı, www.inamiot.pl online mağazasındaki ürünlerin fiyatlarını değiştirme, herhangi bir ürünü mağazadan çekme ve promosyon kampanyası yürütme hakkını saklı tutar. Dönemsel promosyon kampanyaları, halihazırda verilmiş ve devam etmekte olan siparişler için geçerli değildir.
 7. Ödeme şekilleri

  Banka havalesi ile ön ödeme:

Sipariş edilen mallar için banka havalesi yoluyla ödeme yapabilir, parayı doğrudan mağaza sahibinin faturada belirtilen hesabına ödeyebilirsiniz:

Transfer türleri:

Geleneksel transfer – bir banka şubesinden veya çevrimiçi olarak sipariş edilebilir. Bu sözde yerleşmiş elixir seansları (günde 3 seans, sadece iş günlerinde), bu da pratikte müşterinin transferin mümkün olan en yakın seansta işlenmesini beklemesi anlamına gelir. Prensip olarak, ödeme bir gün içinde onaylanır. Müşteri siparişi hızlandırmak isterse, siparişi neredeyse anında onaylayan bir elektronik transfer onayı gönderilebilir.

Hızlı aktarım – işlem süresi birkaç dakikadır (bu aktarım iksir seanslarını beklemez).

VII. Şikayetler – Sözleşmeden cayma – Garantiler

 1. Şikayetler, malların garanti kartında belirtilen kurallara uygun olarak alıcı tarafından yapılacaktır. Herhangi bir belirsizlik varsa, lütfen satıcıyla iletişime geçin. Bir şikayetin değerlendirmeye alınabilmesi için, alıcının adı, sipariş numarası, satın alma belgesinin numarası (KDV faturası) ve şikayet konusunun yazılı ve fotoğraflı bir açıklaması sağlanmalıdır. Müşterinin şikayetin açıklamasında aşağıdaki hususları belirtmesi tavsiye edilir: (1) şikayetin konusuyla ilgili bilgi ve koşullar, özellikle kusurun türü ve ortaya çıkış tarihi; (2) Malların Satış Sözleşmesine uygun hale getirilmesi veya fiyat indirimi ya da Satış Sözleşmesinden çekilme beyanı; ve (3) şikayet sahibinin iletişim bilgileri – bu, Satıcı tarafından şikayetin işleme alınmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Bir önceki cümlede belirtilen gereklilikler sadece tavsiye niteliğindedir ve şikayetin tavsiye edilen açıklaması olmadan sunulan şikayetlerin etkinliğini etkilemez. Şikayetler şirketin adresine yazılı olarak gönderilmeli veya kontakt@inamiot.pl adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 2. Şikayet, Mağaza tarafından alındığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde ele alınacaktır. Müşteri, şikayetin sonucu hakkında derhal bilgilendirilecektir.
 3. Tüzel kişi ve tüzel kişiliği olmayan bir organizasyon birimi olması durumunda, bu tüzel kişinin tüm eylemleri yalnızca bu tüzel kişi adına Mağazanın kullanımıyla ilgili eylemleri gerçekleştirme ve bu tüzel kişinin Müşteri olarak tüm hak ve yükümlülüklerini kullanma yetkisine sahip bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Satıcı, satılan Malların fiziksel veya yasal bir kusuru (garanti) olması halinde Tüketici olan Müşteriye karşı sorumlu olacaktır.
 4. Satıcının Müşterinin şikayetine yanıt verebilmesi veya Müşterinin garanti kapsamındaki haklarını kullanabilmesi için Malların Satıcıya (deposuna) teslim edilmesi gerekiyorsa, Satıcı tarafından Müşteriden Malları, Tüketici olması durumunda, masrafları Satıcıya ait olmak üzere teslim etmesi istenecektir.
 5. Müşteri, garantiye haksız yere başvurulması durumunda (garanti şikayetinin Satıcı tarafından olumsuz sonuçlandırılması) şikayet çözüldükten sonra Malların yeniden teslim edilmesinin masraflarını üstlenecektir. Başarılı bir garanti talebi durumunda, satıcı onarılan veya yeni malları masrafları kendisine ait olmak üzere müşteriye teslim edecektir.
 6. Paragrafta atıfta bulunulan garanti … Bu Bölümün 1-6 maddeleri, Malları doğrudan mesleki veya ticari faaliyetiyle ilgili bir amaç için satın alan bir Müşteriye (Tüketici olmayan bir Müşteri) Medeni Kanun’da yer alan hükümler uyarınca hariç tutulmuştur.
 7. … paragrafında atıfta bulunulan şikayet prosedürü Bu Bölümün 1-6 maddeleri, Malları satın alan Müşteri-Tüketiciye uygulanacaktır, yani:

– sıradan satın alımlar yapan gerçek kişiler

– işle ilgili olmayan satın alımlar yapan, yani tüccarın şirketi adına bir fatura veya fatura tahsil etmeyen tüccarlar

– Ticari Faaliyet ve Bilgi Merkezi Siciline (CEIDG) kayıtlı, tek kişilik ticari faaliyet yürüten, doğrudan ticari faaliyetleriyle ilgili bir sözleşme imzalayan gerçek kişiler, bu sözleşmenin içeriğinden, özellikle ticari faaliyetlerinin konusundan kaynaklanan, kendileri için profesyonel nitelikte olmadığı anlaşıldığında

 1. Kusurun Malların yanlış montajından veya kullanım amacına ya da üreticinin talimatlarına aykırı kullanımından kaynaklanması halinde garanti ve teminat hakları geçerli değildir.
 2. Malların teslimatı sırasında meydana gelen hasarlar derhal sevkiyatı teslim eden kişiye bildirilmeli ve satıcıyla iletişime geçilmelidir. Nakliye sırasında hasar gören bir sevkiyatla ilgili bir talebin dikkate alınabilmesi için, sevkiyatı teslim eden şirketin bir çalışanının huzurunda bir “hasar raporu” düzenlenmesi gerekir.
 3. Sevkiyatın zarar görmesi durumunda, kurye şirketine karşı herhangi bir talep mümkün olan en kısa sürede, ancak 15 Kasım 1984 tarihli Kanun anlamında sevkiyatın alınmasından sonra en geç 7 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Taşıma Kanunu (2012 tarihli, 1173 ve 1529 sayılı Kanun). Bunu yapmak için kuryeyi arayarak bir hasar raporu hazırlamasını ve orijinal olarak bize göndermesini isteyin. Bu son tarihten sonra müşteri hasarlı malları iade etme hakkını kaybeder. Müşterinin talebi üzerine, sözleşmeli olduğumuz şirket dışında bir kurye şirketi tarafından gönderilen paketlerden sorumlu değiliz.
 4. Alıcı, 30 Mayıs 2014 tarihli Kanuna dayanarak sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin yazılı olarak akdedilen sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. (Kanunlar Dergisi 2014, madde 827 değiştirilmiş şekliyle). Yazılı bir cayma durumunda, müşteri malları on dört gün içinde iade etmelidir. Yukarıda atıfta bulunulan hak, doğrudan ticari faaliyetiyle ilgili bir sözleşme akdeden bir gerçek kişi için de, söz konusu sözleşmenin içeriğinden, özellikle Merkezi Sicil ve Ticari Faaliyet Bilgileri hükümleri temelinde sunulan ticari faaliyetinin konusundan kaynaklanan, söz konusu kişi için profesyonel bir nitelik taşımadığı açıkça görüldüğünde geçerli olacaktır. İade edilen ürünler hasarsız, orijinal üretici ambalajına sahip olmalı, eksiksiz olmalı ve herhangi bir kullanım belirtisi olmamalıdır. – İade formu – (formu indirmek için tıklayın)
 5. Tüketici olan müşteriler, yani ticari veya mesleki faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmayan amaçlar için sözleşme yapan gerçek kişiler, herhangi bir neden göstermeksizin mesafeli sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 6. Satıcının teklifinde yer alan ve Müşteri tarafından Satıcıya iletilen bireysel spesifikasyonlara göre üretilen mallar, Madde uyarınca. 30 Mayıs 2014 tarihli Kanun’un 38(3) maddesi. Tüketici Hakları konusunda, Tüketiciler, verilen Sipariş temelinde Satıcı ile akdedilen sözleşmeden cayma hakkına sahip değildir.
 7. İadeler 55-002 Dobrzykowice ul adresine gönderilmelidir. 4 numaralı taş “iade” olarak işaretlenmeli ve mağaza görevlisi ile mutabık kalınarak cayma formu doldurulmalıdır.
 8. 14 günlük cayma hakkının kullanılması halinde, malların iade masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.
 9. Satıcı iade edilen ürünleri aldıktan ve başarıyla doğruladıktan sonra, onay için alıcıya iade edilen ürünler için bir düzeltme belgesi gönderecektir.
 10. Onay (belgenin kopyası) alındıktan sonra satıcı, malların ve ilgili belgelerin teslim alınmasından itibaren 14 gün içinde ürünlerin bedelini alıcı tarafından sağlanan banka hesabına iade edecektir. Kısmi iadelerde teslimat masrafları iade edilmez.
 11. Mağazada satılan mallar, Malların teslim tarihinden itibaren hesaplanan üretici garantisi kapsamındadır. Mallarda bir kusur olması durumunda, Müşteri şikayeti garanti kartı ile birlikte Satıcıya bildirmekle yükümlüdür Garanti kapsamındaki Garantör, şikayetin Müşteriden alındığı günden itibaren 14 gün içinde şikayeti değerlendirecektir Satıcı, garanti kapsamındaki onarım veya değiştirme veya hizmetlerin reddedilme tarihi hakkında bilgi verecektir. Garanti kapsamındaki haklar, Tüketicinin garanti kapsamındaki Mallar hakkında şikayette bulunma hakkını sınırlamaz veya hariç tutmaz.

VIII. Veri koruma ve gizlilik politikası

 1. Bir sipariş vererek, satıcının siparişte yer alan kişisel verilerinizi 29 Ağustos 1997 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın ilgili hükümlerine uygun olarak saklamasına ve işlemesine izin vermiş olursunuz. (2002 tarihli Kanunlar Dergisi, No. 101, madde 929 – değiştirilmiş haliyle konsolide metin). Gerçek kişi olan Kullanıcıların (şahıs sahipleri dahil) kişisel verileri, Satıcının hizmetlerini sağlamak amacıyla kişisel veri sorumlusu olarak Satıcı tarafından işlenecektir. . Kullanıcı tarafından kişisel verilerin sağlanması gönüllülük esasına dayanır.
 2. Kullanıcının kişisel verileri, yetkili adli makamlar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalar uyarınca bunları alma hakkına sahip kuruluşlara sunulabilir. Kullanıcıların kişisel verileri, gerekli ve zorunlu olduğu ölçüde, Alıcı ile akdedilen Sözleşme ile bağlantılı olarak Satıcı adına faaliyet gösteren kuruluşlar da dahil olmak üzere üçüncü taraflara da aktarılabilir, m. içinde. Akdedilen Sözleşmeler için elektronik ödemeleri gerçekleştiren operatörlere veya sipariş edilen malları teslim eden operatörlere.
 3. Satıcı, kişisel verilerini işlediği Kullanıcıların, kendi kişisel verilerinin içeriğine erişim hakkı ve bunları düzeltme hakkı dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarını ve ayrıca söz konusu Kanunda açıklanan ilkelere göre kendi kişisel verilerinin işlenmesini kontrol etme hakkını kullanmalarını sağlayacaktır.
 4. Kullanıcının kendi kişisel verilerinin işlenmesini kontrol etme hakkının kullanılmasının bir parçası olarak, Kullanıcı, özellikle, özel durumu nedeniyle verilerinin işlenmesinin durdurulması için yazılı ve gerekçeli bir talepte bulunma ve Satıcı, Hizmet Sağlayıcının izlediği yasal olarak haklı amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğunda veya Satıcı pazarlama amacıyla işlemeyi planladığında verilerinin işlenmesine veya Kullanıcının kişisel verilerinin Satıcı tarafından Satıcı dışındaki bir veri denetleyicisine aktarılmasına itiraz etme hakkına sahiptir.
 5. Kişisel verileri de dahil olmak üzere Kullanıcılarla ilgili gizli bilgiler, Satıcı tarafından yetkisiz ifşa veya kayba karşı ve belirtilenlerin imha edilmesine veya yetkisiz değiştirilmesine karşı korunur

IX. Nihai hükümler

 1. www.inamiot.pl çevrimiçi mağazasında belirtilen ürünler ve isimler yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve tescilli ticari markalar olabilir.
 2. Satıcı, sunulan malların açıklamalarının gerçeğe uygun olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir. Bununla birlikte, satıcı, malların parametrelerinin ve özelliklerinin yanlış beyan edilmesinden veya üretici tarafından bunlarda ani bir değişiklik yapılmasından sorumlu olmayacaktır.
 3. Alıcı, sipariş vererek bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olur.
 4. www.inamiot.pl web mağazasında sunulan ürünler hakkında yer alan veriler, üreticilerin katalog verilerine uygundur.
 5. www.inamiot.pl çevrimiçi mağazasındaki işlemler sırasında ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık ilk etapta taraflar arasında anlaşmayla, tarafların anlaşmaya varamaması halinde ise yetkili mahkeme tarafından çözülecektir.
 6. www.inamiot.pl çevrimiçi mağazasının içeriği Medeni Kanun anlamında bir teklif değil, bir sözleşme imzalamaya davet teşkil eder.
 7. Bu kurallar tarafından düzenlenmeyen tüm konular Medeni Kanun tarafından yönetilecektir.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.