Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vær opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 træder i kraft fra den 25. maj 2018. om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (i det følgende benævnt “RODO”), ændrer vi derfor vores privatlivspolitik. Vi ønsker derfor at informere dig om, med hvilket formål og hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan læse indholdet af privatlivspolitikken nedenfor:

I. Informationsklausul og omfanget af databehandlingen samt formålet med og varigheden af datalagringen

 1. Administratoren af dine personoplysninger er: inamioit Sp. Zoo. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-mailkorrespondanceadresse: kontakt@inamiot.pl
 2. Administratoren indsamler og behandler via webstedet og andre former for kommunikation følgende personoplysninger om brugere, der er angivet under registreringsprocessen på webstedet: navn og efternavn, bopælsadresse, e-mail-adresse, telefonnummer, … osv.
 3. Som den dataansvarlige for dine personoplysninger behandler vi dine oplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag:
 • med henblik på at indgå en kontrakt om levering af vores tjenester baseret på din interesse i vores virksomheds tjenester (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO-forordningen),
 • til opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med os (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO-forordningen),
 • for at opfylde de juridiske forpligtelser, der påhviler os i forbindelse med driften af vores virksomhed og opfyldelsen af den kontrakt, der er indgået med dig (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra c), i RODO-forordningen), hvilket også er vores legitime interesse i at beskytte os mod konsekvenserne af manglende opfyldelse af vores juridiske forpligtelser,
 • til arkivformål (bevisformål) for at sikre oplysninger i tilfælde af et juridisk behov for at bevise fakta og for eventuel fastlæggelse, undersøgelse eller forsvar af krav, hvilket er vores legitime interesse (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO-forordningen),
 • at tilbyde dig tjenester direkte (direkte markedsføring), hvilket er vores legitime interesse (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO-forordningen).
 1. Modtagere af data – Vi kan dele dine data med følgende kategorier af enheder:
 • til underleverandører, dvs. enheder, som vi bruger til at behandle data, og som vi har indgået en aftale om at overlade behandlingen af personoplysninger til: f.eks. it-firma, vores hostingudbyder, softwareudbyder,
 • til statslige og administrative myndigheder som f.eks. socialsikrings- eller skattekontoret, banker og andre institutioner, i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem os og dig og i henhold til loven.
 • Samtidig vil vi gerne informere dig om, at vi ikke overfører dine data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og ikke har til hensigt at gøre det i fremtiden.
 1. Datalagringsperiode – Dine data vil blive behandlet i den periode, der er nødvendig for at opfylde de ovenfor anførte behandlingsformål, dvs:
 • Vi opbevarer dine oplysninger, der er indhentet med henblik på indgåelse af en kontrakt, i kontraktforhandlingsperioden og indtil udgangen af det kalenderår, der følger efter det år, hvor du sidst har kontaktet mig,
 • Vi behandler dine oplysninger, der er indhentet i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af kontrakten, indtil kontrakten er afsluttet, og derefter i den periode, der kræves i henhold til loven, og indtil udløbet af forældelsesfristen for dine potentielle krav i forbindelse med den kontrakt, der er indgået med os,
 • Vi behandler dine oplysninger med henblik på at overholde de juridiske forpligtelser, der påhviler os i forbindelse med driften af vores virksomhed og opfyldelsen af en kontrakt, indtil disse forpligtelser er opfyldt, og derefter i den periode, hvor vi ifølge loven er forpligtet til at opbevare dine oplysninger, eller i den periode, hvor vi kan lide de juridiske konsekvenser af at undlade at overholde de forpligtelser, der påhviler os,
 1. Dine rettigheder, der er indført med RODO-forordningen – I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til:
 • Retten til at få adgang til indholdet af de behandlede oplysninger og til at modtage en kopi af dem,
 • Retten til berigtigelse (ændring) af oplysninger,
 • retten til sletning,
 • Retten til at begrænse databehandlingen,
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen,
 • retten til dataportabilitet.

Du kan gøre brug af ovenstående rettigheder ved at sende os en e-mail til vores adresse i punkt I eller et brev til vores postadresse i punkt I ovenfor.

I tilfælde, hvor behandlingen af dine oplysninger finder sted på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i RODO-forordningen, dvs. samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket før tilbagekaldelsen.

 1. Klage til tilsynsmyndigheden:

I tilfælde, hvor du mener, at behandlingen af dine oplysninger er i strid med bestemmelserne i RODO-forordningen, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (formanden for databeskyttelsesmyndigheden).

 1. Frivillighed i forbindelse med afgivelse af data og konsekvenserne af at undlade at afgive dem:

I det omfang behandlingen af oplysninger finder sted med henblik på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, er tilvejebringelsen af oplysninger en betingelse for at indgå og opfylde kontrakten. Det er frivilligt at give oplysninger, men hvis der ikke gives oplysninger, vil konsekvensen være, at det ikke vil være muligt at indgå eller gennemføre en kontrakt.

II. Oplysninger om cookies

 1. Webstedet bruger cookies.
 2. Cookies (såkaldte “cookies”) er IT-data, især tekstfiler, som gemmes i tjenestebrugerens terminaludstyr og er beregnet til brug på webstedet. Cookies indeholder normalt navnet på det websted, som de stammer fra, hvor længe de gemmes på enheden og et unikt nummer.
 3. Den enhed, der placerer cookies på Tjenestebrugerens terminaludstyr og har adgang til dem, er Tjenesteoperatøren.
 4. Cookies bruges til følgende formål:

– udarbejdelse af statistikker, der hjælper os med at forstå, hvordan de besøgende på webstedet bruger webstederne, hvilket gør det muligt for os at forbedre deres struktur og indhold;

– opretholdelse af en session for brugeren af tjenesten (efter login), hvorved brugeren ikke behøver at indtaste sit login og sin adgangskode igen på hver underside af tjenesten;

– at definere din profil med henblik på at vise dig skræddersyet materiale på reklamenetværk, især Google-netværket.

 1. Webstedet bruger to hovedtyper af cookies: “session cookies” og “permanente cookies” (persistente cookies). “Sessionscookies” er midlertidige filer, der gemmes på brugerens terminaludstyr, indtil brugeren logger ud, forlader hjemmesiden eller slukker for softwaren (webbrowseren). “Permanente” cookies gemmes på brugerens terminaludstyr i det tidsrum, der er angivet i parametrene for cookies, eller indtil de slettes af brugeren.
 2. Webbrowsersoftwaren (webbrowser) tillader normalt, at der som standard gemmes cookies på brugerens terminal. Brugere af tjenesten kan ændre deres indstillinger i denne henseende. Din webbrowser giver dig mulighed for at slette cookies. Det er også muligt at blokere cookies automatisk For yderligere oplysninger henvises til din browsers hjælp eller dokumentation.
 3. Begrænsninger i brugen af cookies kan påvirke nogle af de funktioner, der er tilgængelige på webstedet.
 4. Cookies placeres i Tjenestebrugerens terminaludstyr og kan også anvendes af annoncører og partnere, der samarbejder med Tjenesteoperatøren.
 5. Vi anbefaler, at du læser disse virksomheders privatlivspolitikker for at forstå brugen af cookies, der anvendes i statistikker:Google Analyticsprivatlivspolitik
 6. Cookies kan bruges af reklamenetværk, især Google-netværket, til at vise reklamer, der er skræddersyet til den måde, du bruger webstedet på. Til dette formål kan de gemme oplysninger om brugerens navigationssti eller den tid, de har opholdt sig på en bestemt side.
 7. Med hensyn til de oplysninger om brugerpræferencer, der indsamles af Google-reklamenetværket, kan brugeren se og redigere de oplysninger, der stammer fra cookies, ved hjælp af følgende værktøj: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Serverlogfiler

 1. Oplysninger om visse former for brugeradfærd logges i serverlaget. Disse data anvendes udelukkende til administration af webstedet og til at sikre, at de leverede hostingtjenester fungerer så effektivt som muligt.
 2. De ressourcer, der vises, identificeres ved hjælp af URL’er. Desuden kan dokumentationen være omfattet af:

– tidspunktet for undersøgelsen,

– tidspunktet for afsendelse af svaret,

– navnet på klientstationen – identifikation via HTTP-protokollen,

– oplysninger om fejl, der opstod under udførelsen af HTTP-transaktionen,

– URL-adressen til en side, som brugeren tidligere har besøgt (referer-link), hvis der er et link til webstedet,

– oplysninger om brugerens browser,

– Oplysninger om IP-adresse.

– Ovenstående data er ikke knyttet til specifikke besøgende.

– Ovennævnte data bruges kun til serveradministration.

 1. Oplysningerne deles kun med eksterne parter inden for lovens grænser.
 2. Personligt identificerbare oplysninger om en person deles kun med den pågældendes samtykke.

IV. Håndtering af cookies – hvordan giver og tilbagekalder man samtykke i praksis?

 1. Operatøren kan være forpligtet til at give oplysninger, der indsamles af tjenesten, til autoriserede myndigheder på grundlag af lovlige anmodninger i det omfang, som anmodningen vedrører.
 2. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du ændre dine browserindstillinger. Bemærk venligst, at det kan være vanskeligt og i ekstreme tilfælde umuligt at bruge webstederne, hvis du deaktiverer cookies, der er vigtige for autentificeringsprocesser, sikkerhed og opretholdelse af brugerpræferencer.
 3. Du kan administrere dine cookie-indstillinger ved at vælge din internetbrowser/dit system fra listen nedenfor og følge instruktionerne:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.