Adatvédelmi szabályzat

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-től alkalmazandóvá válik az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete. a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (röviden “RODO”), ezért módosítjuk adatvédelmi szabályzatunkat. Ezért tájékoztatni szeretnénk arról, hogy milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, és hogyan gyakorolhatja jogait. Az Adatvédelmi szabályzat tartalmát az alábbiakban olvashatja:

I. Tájékoztatási záradék és az adatkezelés terjedelme, valamint az adattárolás célja és időtartama

 1. Az Ön személyes adatainak kezelője: inamioit Sp. Állatkert. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-mail cím: kontakt@inamiot.pl
 2. Az Adminisztrátor a Weboldalon és más kommunikációs formákon keresztül gyűjti és kezeli a Felhasználóknak a Weboldalon történő regisztráció során megadott alábbi személyes adatait: név és vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, … stb.
 3. Az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként az Ön adatait a következő célokból és jogalapokon kezeljük:
 • a szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződés megkötése érdekében, amely a vállalatunk szolgáltatásai iránti érdeklődésén alapul (jogalap: a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja),
 • a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (jogalap: a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja),
 • az üzleti tevékenységünk működtetésével és az Önnel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatban ránk háruló jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (jogalap: a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja), ami egyben jogos érdekünk is, hogy megvédjen minket a jogi kötelezettségeink elmulasztásának következményeitől,
 • archiválási (bizonyítási) célokra, hogy a tények bizonyításához szükséges jogi igény esetén, valamint követelések esetleges megállapításához, kivizsgálásához vagy védelméhez szükséges információkat biztosítsuk, ami jogos érdekünk (jogalap: a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja),
 • hogy közvetlenül ajánlhassunk Önnek szolgáltatásokat (direkt marketing), ami jogos érdekünk (jogalap: a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
 1. Adatok címzettjei – Az Ön adatait a következő kategóriákba tartozó szervezetekkel oszthatjuk meg:
 • alvállalkozóknak, azaz olyan szervezeteknek, amelyeket adatfeldolgozásra veszünk igénybe, és amelyekkel megállapodást kötöttünk a személyes adatok feldolgozásának megbízásáról: pl. informatikai vállalat, tárhelyszolgáltatónk, szoftverszolgáltató,
 • kormányzati és közigazgatási hatóságoknak, például a társadalombiztosítási hivatalnak vagy az adóhivatalnak, bankoknak, egyéb intézményeknek, amennyiben ez a köztünk és Ön között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve a jogszabályok ezt előírják.
 • Ugyanakkor szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre, és a jövőben sem áll szándékunkban ezt megtenni.
 1. Adatmegőrzési időszak – Az Ön adatait a fent megjelölt adatkezelési célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük, azaz:
 • A szerződés megkötése céljából kapott adatait a szerződéskötés időtartamára és az utolsó kapcsolatfelvétel évét követő naptári év végéig őrizzük meg,
 • A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban kapott adatait a szerződés teljesítéséig, majd azt követően a törvény által előírt ideig, illetve a velünk kötött szerződésből eredő esetleges követelései elévülési idejének lejártáig kezeljük,
 • Az Ön adatait a vállalkozásunk működésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatban ránk háruló jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából kezeljük az ilyen kötelezettségek teljesítéséig, és azt követően addig az időtartamig, amíg a törvény előírja, hogy az Ön adatait meg kell őriznünk, vagy amíg a ránk háruló kötelezettségek elmulasztásának jogi következményei lehetnek,
 1. A RODO-rendelet által bevezetett jogai – Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön jogosult arra, hogy:
 • A feldolgozott adatok tartalmához való hozzáférés joga, valamint az adatok másolatának igénybevételéhez való jog,
 • Az adatok helyesbítéséhez (módosításához) való jog,
 • a törléshez való jog,
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • A feldolgozás elleni tiltakozás joga,
 • az adathordozhatósághoz való jog.

A fenti jogait az I. pontban megadott címünkre küldött e-mailben vagy az I. pontban megadott postai címünkre küldött levélben gyakorolhatja.

Azokban az esetekben, amikor az Ön adatainak feldolgozására az Art. a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, azaz. hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához, joga van ahhoz, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.

 1. Panasztétel a felügyeleti hatóságnál:

Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti a RODO-rendelet rendelkezéseit, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (az Adatvédelmi Hatóság elnöke).

 1. Az adatszolgáltatás önkéntessége és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Amennyiben az adatfeldolgozásra szerződés megkötése és teljesítése céljából kerül sor, az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének és teljesítésének feltétele. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatszolgáltatás elmulasztásának az lesz a következménye, hogy nem lehet szerződést kötni vagy végrehajtani.

II. Információk a sütikről

 1. A weboldal sütiket használ.
 2. A sütik (ún. “cookie-k”) olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezése tárol, és amelyek a Weboldalon való használatra szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, a tárolás időtartamát a végberendezésen és egy egyedi számot.
 3. Az a szervezet, amely cookie-kat helyez el a Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezésén és hozzáfér a cookie-khoz, a Szolgáltatás üzemeltetője.
 4. A sütiket a következő célokra használjuk:

– statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy a Weboldal látogatói hogyan használják a weboldalakat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk azok szerkezetét és tartalmát;

– a Szolgáltatás Felhasználójának munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a Felhasználónak nem kell a Szolgáltatás minden egyes aloldalán újra megadni a bejelentkezési adatait és jelszavát;

– az Ön profiljának meghatározása annak érdekében, hogy személyre szabott anyagokat jelenítsünk meg Önnek a hirdetési hálózatokon, különösen a Google hálózatán.

 1. A Weboldal két fő sütitípust használ: “munkamenet sütik” és “állandó sütik” (tartós sütik). A “munkamenet” sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt vagy ki nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt). Az “állandó” sütiket a Felhasználó végberendezésén a sütik paramétereiben meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi törlésükig tárolják.
 2. A webböngésző szoftver (webböngésző) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszi a sütik tárolását a Felhasználó végberendezésén. A Szolgáltatás felhasználói megváltoztathatják az erre vonatkozó beállításaikat. A webböngészője lehetővé teszi a sütik törlését. Lehetőség van a sütik automatikus blokkolására is A részletekért kérjük, olvassa el a böngésző súgóját vagy dokumentációját.
 3. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető funkciók egy részét.
 4. A sütiket a Szolgáltatás igénybe vevőjének végberendezésében helyezik el, és a Szolgáltatás üzemeltetőjével együttműködő hirdetők és partnerek is használhatják.
 5. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a vállalatoknak az adatvédelmi irányelveit, hogy megértse a statisztikákban használt sütik használatát:Google Analyticsadatvédelmi szabályzat
 6. A cookie-kat a hirdetési hálózatok, különösen a Google hálózata használhatja arra, hogy a Webhely használatának módjához igazított hirdetéseket jelenítsen meg. Ebből a célból információkat tárolhatnak a felhasználó navigációs útvonaláról vagy arról, hogy mennyi ideig tartózkodott egy adott oldalon.
 7. A Google hirdetési hálózat által gyűjtött, a felhasználói preferenciákra vonatkozó információk tekintetében a felhasználó a következő eszközzel megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Szerver naplók

 1. Bizonyos felhasználói viselkedésre vonatkozó információk naplózása a kiszolgálói szinten történik. Ezeket az adatokat kizárólag a weboldal adminisztrációjára és a tárhelyszolgáltatás lehető leghatékonyabb működtetésének biztosítására használjuk fel.
 2. A megtekintett erőforrásokat URL-címek azonosítják. Ezen túlmenően, a rekordot a következőknek lehet alávetni:

– a vizsgálat időzítése,

– a válasz elküldésének időpontja,

– az ügyfélállomás neve – azonosítás a HTTP protokollon keresztül,

– információ a HTTP-tranzakció végrehajtása során fellépő hibákról,

– a felhasználó által korábban meglátogatott oldal URL címe (hivatkozási link), amennyiben a Webhelyre mutató linkről van szó,

– a felhasználó böngészőjére vonatkozó információk,

– IP-címadatok.

– A fenti adatok nem kapcsolódnak konkrét látogatókhoz.

– A fenti adatokat kizárólag a szerver adminisztrációjához használjuk.

 1. Az adatokat csak a törvényes keretek között osztjuk meg külső felekkel.
 2. Az egyének személyazonosításra alkalmas adatait csak az adott személy beleegyezésével osztjuk meg.

IV. A sütik kezelése – hogyan adjuk meg és vonjuk vissza a hozzájárulást a gyakorlatban?

 1. Az Üzemeltető köteles lehet a Szolgáltatás által gyűjtött információkat a jogszerű megkeresések alapján az arra jogosult hatóságoknak a megkeresés mértékéig átadni.
 2. Ha nem szeretne sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelesítési folyamatokhoz, a biztonsághoz és a felhasználói beállítások fenntartásához elengedhetetlen sütik letiltása megnehezítheti, szélsőséges esetben pedig lehetetlenné teheti a weboldalak használatát.
 3. A cookie-beállítások kezeléséhez válassza ki az alábbi listából az Ön internetböngészőjét/rendszerét, és kövesse az utasításokat:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.