Az inamiot.pl webáruház általános szerződési feltételei

I. Előzetes rendelkezések

 1. Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák az Eladó által üzemeltetett, a Felhasználó, beleértve a Vevőt is, által történő vásárlásra szolgáló Webáruház használatának szabályait.
 2. A www.inamiot.pl domain címen található Internet Shop és a szerzői jogok tulajdonosa: inamiot.pl Sp. Állatkert. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Minden jog fenntartva az inamiot.pl Sp.zoo számára.
 3. A Szabályzatot folyamatosan elérhetővé tesszük az Üzlet honlapján oly módon, hogy a Felhasználók számára lehetővé tegyük a Szabályzat tartalmának megszerzését, sokszorosítását és rögzítését.

II. Az eljárási szabályzatban használt fogalommeghatározások

 1. Az inamiot.pl webáruház eladó-tulajdonosa a www.inamiot.pl címen található.
 2. Shop – a következő címen működő IKT platform: www.inamiot.pl, ahol a felhasználók az interneten keresztül vásárolhatnak a www.inamiot.pl domain alatt elérhető termékekből.
 3. Vevő – természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de jogképes szervezeti egység, aki az üzlet szabályai szerint adásvételi szerződést köt.
 4. Adásvételi szerződés – az Üzletben az Általános Szerződési Feltételek alapján az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés, amelynek tárgya az áru eladása a Vevő részére.
 5. Általános Szerződési Feltételek – ezek az üzletszabályzat.
 6. Áru – a www.inamiot.pl oldalon bemutatott, az értékesítés tárgyát képező tárgyak.

III. A Shop használatának feltételei

 1. Ha Ön természetes személy, akkor használhatja a Webáruházat, feltéve, hogy teljes jogképességgel rendelkezik.
 2. Az a felhasználó, aki nem természetes személy, az Üzletet a nevében eljárni jogosult személyek útján is használhatja.
 3. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó a regisztrációs űrlapokon hamis, elavult vagy hiányos adatokat ad meg, illetve a Felhasználó nem tartja be a Felhasználási feltételeket. A felhasználó által megadott adatok nem sérthetik a hatályos jogszabályokat vagy harmadik felek személyiségi és személyiségi jogait.
 4. A Felhasználó köteles a Webáruházba való bejelentkezéshez használt bejelentkezési és hozzáférési jelszavát harmadik félnek nem kiadni.

IV. Regisztráció és bejelentkezés az üzletbe

 1. A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a Shopot regisztráció után és regisztráció nélkül is használják. A regisztrált felhasználók figyelemmel kísérhetik a megrendelt áruk szállítási státuszát.
 2. Azok a felhasználók, akik nem regisztráltak a Shopban, kötelesek elfogadni az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Az üzletben való regisztrációhoz a következő feltételeknek kell együttesen teljesülniük: a)bejelentkezni a Store-ba egy bejelentkezési azonosítóval és jelszóval a Store weboldalán elérhető megfelelő webes űrlap segítségével, b)elfogadja az Üzletszabályzatot.
 4. Amennyiben a regisztráció során megadott felhasználói adatok megváltoznak, a Felhasználónak a későbbi Szerződés megkötése előtt frissítenie kell ezeket az adatokat a Webáruházban elérhető megfelelő űrlapon.
 5. A regisztrációt követően a Felhasználó fiókot hoz létre a Webáruházban, amely egy olyan erőforrás-gyűjtemény, ahol a Felhasználóról és a Webáruházon belüli, a megkötött Szerződésekkel kapcsolatos tevékenységeiről szóló információkat tárolják. A fiókja részeként többek között a következőkkel rendelkezik. a Shopban lévő rendelési előzményekhez való hozzáférés, illetve az adatok javításának és a jelszó megváltoztatásának lehetősége.

V. Megrendelések leadása az üzletben és feldolgozása

 1. A felhasználó a nap 24 órájában, az év 365 napján rendelhet a Shopon keresztül.
 2. A felhasználó e-mailben adja le a megrendelést.
 3. A megrendelést a megadott e-mail címre elektronikus formában küldött pro-forma számla igazolja vissza, és a teljesítésre a fizetés jóváírását követően kerül sor. A megrendelés kifizetése a megrendelés és a szállítási feltételek elfogadását jelenti.
 4. Az e-mailben leadott megrendelést az eladó elküldi az adatok ellenőrzésére, majd a szállítási költségekkel kiegészítve elküldi a vevőnek a megadott címre. A megrendelés megerősítéséhez a vásárlónak e-mailt kell küldenie az üzlet címére, amelyben a “Megerősítem a megrendelést” szöveget írja.

VI. Áruk ára – Szállítási költségek – Fizetési módok

 1. A szállítási költséget a szállítási hely figyelembevételével külön feltüntetjük, és azt hozzá kell adni a teljes rendelési költséghez. A szállítási költségek a csomag méretétől és a kézbesítési helytől függnek.
 2. A standard küldemények árazása automatikusan történik – azaz azok a küldemények, amelyek mérete és súlya nem haladja meg a dhl, ups, k-ex futárcég által a szolgáltató honlapján található árlista szerint meghatározott határértékeket.
 3. A nagy volumenű szállítmányok ára külön-külön kerül meghatározásra – a nagy volumenű áruk szállítási költségeit külön-külön határozzuk meg, és a vevő teljes megrendelését tartalmazó e-mail tartalmazza a végső visszaigazoláshoz. A nagyméretű szállítmányok kirakodását az ügyfél oldalán végzik.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget az Áruknak a Vevőnek felróható okból – pl.: helytelen szállítási cím miatt – történő nem kézbesítéséért.
 5. Az eladó által megadott ár a megrendelés leadásakor kötelező érvényű a vevőre nézve.
 6. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a www.inamiot.pl webáruházban található termékek árait megváltoztassa, bármely terméket kivonjon a webáruházból és promóciós kampányt indítson. Az időszakos promóciós kampányok nem vonatkoznak a már leadott és folyamatban lévő megrendelésekre.
 7. Fizetési formák

  Előrefizetés banki átutalással:

A megrendelt árut banki átutalással is kifizetheti, a pénzt közvetlenül az üzlet tulajdonosának a számlán feltüntetett számlájára utalva:

Az átutalások típusai:

Hagyományos átutalás – bankfiókban vagy online rendelhető. Ez az úgynevezett elixir munkamenetek (napi 3 munkamenet, csak munkanapokon), ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfélnek meg kell várnia, hogy az átutalás a lehető legközelebbi munkamenetben kerüljön feldolgozásra. A kifizetést elvileg egy napon belül visszaigazolják. Ha az ügyfél gyorsítani kívánja a megrendelést, elektronikus átutalási visszaigazolást küldhet, amely szinte azonnal visszaigazolja a megrendelést.

Expressz átvitel – a feldolgozási idő néhány perc (ez az átvitel nem várja meg az elixír munkameneteket).

VII. Reklamációk – A szerződéstől való elállás – Garanciák

 1. A reklamációt a vevőnek az áru jótállási jegyén feltüntetett szabályok szerint kell benyújtania. Ha bármi nem világos, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval. Ahhoz, hogy a reklamációt figyelembe lehessen venni, meg kell adni a vevő nevét, a rendelés számát, a vásárlást igazoló bizonylat (áfás számla) számát és a reklamáció tárgyának leírását írásban és fényképekkel. Javasoljuk, hogy az Ügyfél a panasz leírásában adja meg: (1) a reklamáció tárgyára vonatkozó információkat és körülményeket, különösen a hiba típusát és előfordulásának időpontját; (2) az áru adásvételi szerződésnek való megfelelésének módjára vonatkozó kérést vagy árcsökkentési nyilatkozatot vagy az adásvételi szerződéstől való elállást; és (3) a panaszos elérhetőségét – ez megkönnyíti és felgyorsítja a reklamáció Eladó általi feldolgozását. Az előző mondatban szereplő követelmények csak ajánlás formájában szerepelnek, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát. A panaszokat írásban kell elküldeni a vállalat címére vagy e-mailben a kontakt@inamiot.pl címre.
 2. A reklamációval az Üzlet a beérkezéstől számított legfeljebb 14 napon belül foglalkozik. Az ügyfelet haladéktalanul értesítjük a panasz eredményéről.
 3. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység esetében a jogalany bármely cselekményét csak olyan személy végezheti, aki jogosult a jogalany nevében a Webáruház használatával kapcsolatos cselekmények elvégzésére, valamint a jogalany mint Vevő valamennyi jogának és kötelezettségének gyakorlására. Az Eladó felel a Fogyasztónak minősülő Vevővel szemben, ha az eladott Áruk fizikai vagy jogi hibával rendelkeznek (szavatosság).
 4. Ha az Eladónak az Ügyfél panaszára való válaszadás vagy az Ügyfél jótállási jogainak gyakorlása érdekében szükséges az Áruknak az Eladóhoz (annak raktárába) történő szállítása, az Ügyfelet az Eladó felkéri az Áruknak az Eladó költségére történő szállítására, Fogyasztó esetén az Eladó költségére.
 5. A Vevő viseli az Áruk újbóli leszállításának költségeit a reklamáció megoldását követően, amennyiben a jótállásra való jogosulatlan hivatkozás (a jótállási reklamáció Eladó általi elutasító megoldása) esetén. Sikeres jótállási igény esetén az eladó a javított vagy új árut saját költségén szállítja a vevőnek.
 6. A … bekezdésben említett garancia … 1-6. pontja szerinti, az árut közvetlenül a szakmai vagy üzleti tevékenységéhez kapcsolódó célból megvásárló Vevő (nem Fogyasztónak minősülő Vevő) részére történő teljesítése a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezésekkel összhangban kizárt.
 7. A … bekezdésben említett panaszeljárás… A jelen szakasz 1-6. pontjai az árukat beszerző Vevő-Fogyasztóra vonatkoznak, azaz:

– a szokásos vásárlásokat végző természetes személyek

– azok a kereskedők, akik nem üzleti célú vásárlásokat hajtanak végre, azaz nem a kereskedő cégének nevére szóló számlát vagy számlát szednek be.

– az egyszemélyes vállalkozási tevékenységet folytató, a központi vállalkozási és információs nyilvántartásba (CEIDG) bejegyzett természetes személyek, akik a vállalkozási tevékenységükhöz közvetlenül kapcsolódó szerződést kötnek, amennyiben a szerződés tartalmából következik, hogy az nem szakmai jellegű számukra, és különösen nem a vállalkozási tevékenységük tárgyából eredően

 1. A szavatossági és jótállási jogok nem érvényesek, ha a hibát az Áruk helytelen beszerelése vagy a rendeltetésszerű használattal vagy a gyártó utasításaival ellentétes használata okozta.
 2. Az áru kiszállítása során keletkezett károkat azonnal jelenteni kell a szállítmányt átadó személynek, és kapcsolatba kell lépni az eladóval. Ahhoz, hogy a szállítás során bekövetkezett károkkal kapcsolatos kárigényt figyelembe lehessen venni, a szállítmányt kézbesítő vállalat alkalmazottjának jelenlétében “kárbejelentést” kell készíteni.
 3. A küldemény sérülése esetén a futárszolgálattal szemben a lehető leghamarabb, de legkésőbb a küldemény átvételét követő 7 napon belül írásban kell benyújtani az 1984. november 15-i törvény értelmében. Közlekedési törvény (2012, HL, 1173. és 1529. o.). Ehhez hívja fel a futárt, hogy készítsen kárbejelentést, és küldje el nekünk az eredeti példányt. E határidő után a vásárló elveszíti a sérült áru visszaküldésére vonatkozó jogát. Nem vállalunk felelősséget az olyan csomagokért, amelyeket az ügyfél kérésére nem a velünk szerződésben álló futárszolgálattal küldtek el.
 4. A vevőnek a 2014. május 30-i törvény alapján a szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül joga van a megkötött szerződéstől írásban, indoklás nélkül elállni. (Törvénytár 2014, 827. pont, módosított szöveg). Írásos elállás esetén a vásárló köteles az árut tizennégy napon belül visszaküldeni. A fent említett jogosultság vonatkozik a vállalkozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést kötő természetes személyre is, ha a szerződés tartalmából kitűnik, hogy az nem szakmai jellegű az adott személy számára, ami különösen a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információk rendelkezései alapján hozzáférhetővé tett vállalkozási tevékenységének tárgyából következik. A visszaküldött termékeknek sérülésmentes, eredeti gyártói csomagolással kell rendelkezniük, hiánytalanoknak kell lenniük, és nem szabad rajtuk a használat nyomait felfedezni. – Visszatérési űrlap – (kattintson az űrlap letöltéséhez)
 5. A fogyasztóknak, azaz a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységükhöz közvetlenül nem kapcsolódó céllal szerződést kötő természetes személyeknek joguk van indoklás nélkül elállni a távollevők között kötött szerződéstől.
 6. Az Eladó ajánlatában szereplő és a Vevő által az Eladóval közölt egyedi specifikációk szerint gyártott áruk, az Eladó ajánlatában foglaltaknak megfelelően, az Art. A 2014. május 30-i törvény 38. cikkének (3) bekezdése. a fogyasztók jogairól, a fogyasztóknak nincs joguk elállni az Eladóval a leadott megrendelés alapján kötött szerződéstől.
 7. A visszaküldéseket a következő címre kell küldeni: 55-002 Dobrzykowice ul. A 4. köveken a “visszaküldés” felirat szerepel, és töltse ki az elállási nyilatkozatot – az eladóval egyetértésben.
 8. A 14 napos elállási jog gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költségei a vevőt terhelik.
 9. Miután az eladó megkapta és sikeresen ellenőrizte a visszaküldött termékeket, a visszaküldött termékekre vonatkozó javítási dokumentumot küld a vevőnek megerősítés céljából.
 10. A visszaigazolás (a dokumentum másolata) kézhezvételét követően az eladó az áru és a vonatkozó dokumentáció kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a termékek árát a vevő által megadott bankszámlára. A szállítási költségek részleges visszaküldés esetén nem téríthetők vissza.
 11. Az Üzletben értékesített árukra a gyártó garanciája vonatkozik, amelyet az áru átvételének időpontjától számítunk. Az Áruk hibája esetén a Vevő köteles a reklamációt a jótállási jegyével együtt az Eladónak bejelenteni A jótállás szerinti garanciavállaló a reklamációt a Vevő panaszának beérkezésétől számított 14 napon belül megvizsgálja Az Eladó tájékoztatja a javítás vagy csere, illetve a jótállás szerinti szolgáltatás megtagadásának időpontjáról. A garancia szerinti jogok nem korlátozzák vagy zárják ki a Fogyasztó azon jogát, hogy a jótállás alapján panaszt tegyen az Árukkal kapcsolatban.

VIII. Adatvédelmi és adatvédelmi politika

 1. A megrendelés leadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a megrendelésben szereplő személyes adatait az 1997. augusztus 29-i adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint tárolja és feldolgozza. (2002. évi 101. sz. törvénycikk, 929. pont – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, módosított szöveg). A természetes személy Felhasználók (beleértve az egyéni vállalkozókat is) személyes adatait az Eladó mint személyes adatok kezelője az Eladó szolgáltatásainak nyújtása érdekében kezeli. . A személyes adatok megadása a Felhasználó részéről önkéntes.
 2. A Felhasználó személyes adatai a vonatkozó jogszabályok alapján azok átvételére jogosult szervezetek, köztük az illetékes igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsáthatók. A felhasználók személyes adatai – a szükséges és szükséges mértékben – harmadik félnek is továbbíthatók, beleértve az Eladó nevében a Vevővel kötött szerződéssel kapcsolatban tevékenységet végző szervezeteket, m. in. a megkötött Szerződésekkel kapcsolatos elektronikus fizetéseket kezelő üzemeltetők vagy a megrendelt árukat kiszállító üzemeltetők számára.
 3. Az Eladó biztosítja, hogy azok a Felhasználók, akiknek személyes adatait kezeli, gyakorolják a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti jogaikat, beleértve a saját személyes adataik tartalmához való hozzáférés és azok helyesbítésének jogát, valamint a saját személyes adataik kezelésének ellenőrzéséhez való jogot az említett törvényben leírt elvek szerint.
 4. A Felhasználó a saját személyes adatai kezelésének ellenőrzéséhez való jogának gyakorlása keretében jogosult különösen arra, hogy írásban, indokolással ellátott kérelmet nyújtson be adatai kezelésének megszüntetésére a sajátos helyzetére tekintettel, valamint arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen, ha az Eladó azokat akkor kezeli, ha az a Szolgáltató által követett, jogilag indokolt célok teljesítéséhez szükséges, vagy ha az Eladó azokat marketing célokra kívánja kezelni, vagy ha a Felhasználó személyes adatait az Eladó az Eladótól eltérő adatkezelőnek továbbítja.
 5. A Felhasználókkal kapcsolatos bizalmas információkat, beleértve a Felhasználók személyes adatait is, az Eladó védi a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy elvesztés, valamint a megadott információk megsemmisítése vagy jogosulatlan megváltoztatása ellen.

IX. Záró rendelkezések

 1. A www.ina miot.pl webáruházban említett termékek és nevek kizárólag azonosítási célokat szolgálnak, és bejegyzett védjegyek lehetnek.
 2. Az eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a kínált áruk leírása megfeleljen a valóságnak. Az eladó azonban nem vállal felelősséget az áru paramétereinek és jellemzőinek téves feltüntetéséért vagy azok hirtelen megváltoztatásáért a gyártó által.
 3. A megrendelés leadásával a vevő elfogadja ezeket a feltételeket.
 4. A www.ina miot.pl webáruházban bemutatott termékek adatai megfelelnek a gyártók katalógusadatainak.
 5. A www.ina miot.pl webáruházban történő tranzakciók során felmerülő vitás kérdéseket első fokon a felek közötti megállapodással, és ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor az illetékes bírósággal kell rendezni.
 6. A www.ina miot.pl webáruház tartalma nem minősül a Polgári Törvénykönyv értelmében vett ajánlatnak, hanem szerződéskötésre való felhívásnak.
 7. Az e szabályok által nem szabályozott valamennyi kérdésre a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.