Internetinės parduotuvės inamiot.pl sąlygos

I. Preliminarios nuostatos

 1. Taisyklėse ir sąlygose apibrėžiamos taisyklės, kaip Vartotojas, įskaitant Pirkėją, naudojasi Pardavėjo valdoma Parduotuve, kurioje atliekami Pirkimai.
 2. Internetinės parduotuvės ir autorių teisių, esančių domeno adresu www.inamiot.pl, savininkas yra: inamiot.pl Sp. Zoologijos sodas. 51-507 Vroclavas ul. Rataja 26. Visos teisės saugomos inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Taisyklės ir Nuostatai nuolat skelbiami Parduotuvės interneto svetainėje taip, kad naudotojai galėtų gauti, atgaminti ir įrašyti jų turinį.

II. Darbo tvarkos taisyklėse vartojamos sąvokos

 1. Internetinės parduotuvės inamiot.pl, esančios adresu www.inamiot.pl, pardavėjas-savininkas.
 2. Parduotuvė – IRT platforma, veikianti adresu: www.inamiot.pl, kurioje jos naudotojai internetu gali pirkti www.inamiot.pl domene pateiktas prekes.
 3. Pirkėjas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, bet galintis atlikti teisinius veiksmus, kuris sudaro pirkimo-pardavimo sutartį pagal parduotuvės taisykles.
 4. Pirkimo-pardavimo sutartis – Parduotuvėje pagal Taisyklių ir sąlygų nuostatas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta sutartis, kurios objektas yra prekių pardavimas Pirkėjui.
 5. Taisyklės ir sąlygos – šios parduotuvės taisyklės.
 6. Prekės – daiktai, kurie yra pardavimo objektas, pateikiami svetainėje www.inamiot.pl.

III. Parduotuvės naudojimo sąlygos

 1. Jei esate fizinis asmuo, galite naudotis Parduotuve, jei turite visišką veiksnumą.
 2. Naudotojas, kuris nėra fizinis asmuo, gali naudotis Parduotuve per asmenis, įgaliotus veikti jo vardu.
 3. Pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl to, kad Vartotojas registracijos formose pateikė klaidingus, pasenusius ar neišsamius duomenis, ir dėl to, kad Vartotojas nesilaikė Taisyklių ir sąlygų. Naudotojo pateikti duomenys neturi pažeisti galiojančių teisės aktų ar trečiųjų šalių asmens teisių ir teisių.
 4. Vartotojas privalo neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo vardo ir prieigos slaptažodžio, naudojamo prisijungiant prie Parduotuvės.

IV. Registracija ir prisijungimas prie parduotuvės

 1. Vartotojai gali naudotis Parduotuve tiek užsiregistravę Parduotuvėje, tiek neužsiregistravę. Registruoti naudotojai gali stebėti užsakytų prekių pristatymo būseną.
 2. Parduotuvėje neužsiregistravę vartotojai privalo sutikti su Taisyklėmis ir sąlygomis.
 3. Registruojantis parduotuvėje reikia, kad kartu būtų įvykdytos šios sąlygos: a) prisijungimas prie Parduotuvės su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu naudojant atitinkamą internetinę formą, kurią galima rasti Parduotuvės svetainėje, b) sutikti su Parduotuvės taisyklėmis.
 4. Pasikeitus registracijos metu pateiktiems Vartotojo duomenims, Vartotojas turėtų juos atnaujinti prieš sudarydamas kitą Sutartį, naudodamasis atitinkama Parduotuvėje esančia forma.
 5. Užsiregistravus Parduotuvėje sukuriama Vartotojo paskyra – išteklių rinkinys, kuriame saugoma informacija apie Vartotoją ir jo veiksmus Parduotuvėje, susijusius su sudarytomis Sutartimis. Jūsų paskyroje, be kita ko, yra. prieigą prie savo užsakymų istorijos Parduotuvėje arba galimybę ištaisyti savo duomenis ir pakeisti slaptažodį.

V. Užsakymų pateikimas parduotuvėje ir apdorojimas

 1. Naudotojas gali pateikti užsakymus parduotuvėje 24 valandas per parą 365 dienas per metus.
 2. Vartotojas pateikia užsakymą el. paštu.
 3. Užsakymas bus patvirtintas išankstine sąskaita faktūra, išsiųsta elektroniniu formatu nurodytu el. pašto adresu, ir bus priimtas vykdyti, kai bus įskaitytas mokėjimas. Užsakymo apmokėjimas reiškia užsakymo ir pristatymo sąlygų priėmimą.
 4. Elektroniniu paštu pateiktas užsakymas bus perduotas parduotuvės asistentui, kad šis patikrintų duomenis, o tada, papildytas siuntimo išlaidomis, išsiųstas pirkėjui nurodytu adresu. Norėdamas patvirtinti užsakymą, pirkėjas turi išsiųsti el. laišką parduotuvės adresu, nurodydamas “Patvirtinu užsakymą”.

VI. Prekių kainos – Pristatymo išlaidos – Mokėjimo būdai

 1. Pristatymo išlaidos nurodomos atskirai, atsižvelgiant į pristatymo vietą, ir turi būti pridedamos prie bendros užsakymo kainos. Pristatymo išlaidos priklauso nuo siuntinio dydžio ir pristatymo vietos.
 2. Standartinių siuntinių kaina bus nustatoma automatiškai, t. y. siuntinių, kurių matmenys ir svoris neviršija kurjerių bendrovės dhl, ups, k-ex nustatytų ribinių parametrų pagal operatoriaus interneto svetainėje pateiktą kainoraštį.
 3. Didelės apimties siuntų pristatymo išlaidos bus įkainotos atskirai – didelės apimties prekių pristatymo išlaidos bus įkainotos atskirai ir įtrauktos į el. laišką, kuriame pateikiamas visas pirkėjo užsakymas galutiniam patvirtinimui. Didelių gabaritų siuntos iškraunamos kliento pusėje.
 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Prekės nepristatomos dėl priežasčių, už kurias atsakingas Pirkėjas, pvz.: dėl neteisingo pristatymo adreso.
 5. Pardavėjo nurodyta kaina klientui yra privaloma užsakymo pateikimo metu.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti www.inamiot.pl internetinėje parduotuvėje esančių produktų kainas, pašalinti bet kurį produktą iš parduotuvės ir vykdyti reklaminę kampaniją. Periodinės reklaminės kampanijos netaikomos jau pateiktiems ir vykdomiems užsakymams.
 7. Mokėjimo formos

  Išankstinis mokėjimas banko pavedimu:

Už užsakytas prekes galite atsiskaityti banko pavedimu, pervesdami pinigus tiesiai į sąskaitoje faktūroje nurodytą parduotuvės savininko sąskaitą:

Pervedimų tipai:

Tradicinis pervedimas – galima užsisakyti banko skyriuje arba internetu. Tai nustatyta vadinamajame elixir sesijos (3 sesijos per dieną, tik darbo dienomis), o tai praktiškai reiškia, kad klientui tenka laukti, kol pervedimas bus apdorotas artimiausios galimos sesijos metu. Iš esmės mokėjimas patvirtinamas per vieną dieną. Jei klientas pageidauja pagreitinti užsakymą, galima išsiųsti elektroninį pervedimo patvirtinimą, kuriuo užsakymas patvirtinamas beveik iš karto.

Skubus perkėlimas – apdorojimo laikas yra kelios minutės (šis perkėlimas nelaukia eliksyro seansų).

VII. Skundai – Sutarties atsisakymas – Garantijos

 1. Skundus pirkėjas pateikia pagal prekių garantijos kortelėje nurodytas taisykles. Jei kas nors neaišku, susisiekite su pardavėju. Kad skundas būtų išnagrinėtas, būtina nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę, užsakymo numerį, pirkimo įrodymo (PVM sąskaitos faktūros) numerį ir raštu bei nuotraukomis pateikti skundo objekto aprašymą. Klientui rekomenduojama skundo aprašyme nurodyti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, ypač defekto rūšį ir atsiradimo datą; (2) prašymą dėl Prekės atitikimo Pirkimo-pardavimo sutarčiai būdo arba pareiškimą dėl kainos sumažinimo ar Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo; ir (3) skundo pateikėjo kontaktinius duomenis – tai palengvins ir pagreitins Pardavėjo skundo nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje nurodyti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos skundų, pateiktų be rekomenduojamo skundo aprašymo, veiksmingumui. Skundai turėtų būti siunčiami raštu įmonės adresu arba el. paštu kontakt@inamiot.pl.
 2. Skundą parduotuvė išnagrinės ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo gavimo dienos. Klientas bus nedelsiant informuotas apie skundo nagrinėjimo rezultatus.
 3. Juridinio asmens ir juridinio asmens statuso neturinčio organizacinio vieneto atveju bet kokius šio subjekto veiksmus gali atlikti tik asmuo, kuris yra įgaliotas šio subjekto vardu atlikti veiksmus, susijusius su naudojimusi Parduotuve, ir naudotis visomis šio subjekto, kaip Kliento, teisėmis ir pareigomis. Pardavėjas atsako Pirkėjui, kuris yra vartotojas, jei parduotos Prekės turi fizinių ar teisinių trūkumų (garantija).
 4. Jei tam, kad Pardavėjas galėtų atsakyti į Kliento skundą arba pasinaudoti Kliento teisėmis pagal garantiją, būtina pristatyti Prekes į Pardavėją (jo sandėlį), Pardavėjas paprašys Kliento pristatyti Prekes, jei tai yra vartotojas, Pardavėjo sąskaita.
 5. Nepagrįsto garantijos taikymo atveju (Pardavėjui neigiamai išsprendus garantinį skundą) Klientas padengia pakartotinio Prekių pristatymo po skundo išsprendimo išlaidas. Patenkinus garantinį reikalavimą, pardavėjas savo sąskaita pristatys klientui suremontuotas arba naujas prekes.
 6. … dalyje nurodyta garantija. 1-6 šio skirsnio punktai, Klientui, įsigyjančiam Prekes tikslu, tiesiogiai susijusiu su jo profesine ar verslo veikla (Klientui, kuris nėra vartotojas), netaikomi pagal Civilinio kodekso nuostatas.
 7. Skundų nagrinėjimo procedūra, nurodyta šio straipsnio … šio skirsnio 1-6 punktai taikomi Prekes įsigyjančiam Klientui-Vartotojui, t. y.:

– fiziniai asmenys, atliekantys įprastus pirkimus.

– prekiautojai, kurie vykdo su verslu nesusijusius pirkimus, t. y. kurie nerenka sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros prekiautojo įmonės vardu.

– fiziniai asmenys, vykdantys individualią ekonominę veiklą, įregistruoti Centriniame verslo veiklos ir informacijos registre (CEIDG), sudarantys sutartį, tiesiogiai susijusią su jų ekonomine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra jų profesinio pobūdžio, visų pirma dėl jų ekonominės veiklos objekto.

 1. Garantijos ir garantijos teisės netaikomos, jei defektas atsirado dėl netinkamo Prekių montavimo arba jų naudojimo ne pagal paskirtį ar gamintojo instrukcijas.
 2. Apie prekių pristatymo metu padarytą žalą būtina nedelsiant pranešti siuntą pristatančiam asmeniui ir susisiekti su pardavėju. Tam, kad pretenzija dėl transportavimo metu sugadintos siuntos būtų nagrinėjama, dalyvaujant siuntą pristatančios įmonės darbuotojui turi būti surašytas “žalos protokolas”.
 3. Siuntos sugadinimo atveju bet kokia pretenzija kurjerių bendrovei turi būti pateikta raštu kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo siuntos gavimo, kaip apibrėžta 1984 m. lapkričio 15 d. įstatyme. Krovinių vežimo įstatymas (2012 m. Įstatymas, Nr. 1173 ir 1529). Norėdami tai padaryti, paskambinkite kurjeriui, kad šis surašytų žalos ataskaitą ir atsiųstų mums jos originalą. Pasibaigus šiam terminui klientas netenka teisės grąžinti sugadintas prekes. Mes neatsakome už siuntas, kurias kliento pageidavimu išsiuntė kita kurjerių bendrovė, nei ta, su kuria esame sudarę sutartį.
 4. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo 2014 m. gegužės 30 d. įstatymo pagrindu sudarytos sutarties sudarymo dienos raštu atsisakyti sudarytos sutarties, nenurodydamas jokios priežasties. (2014 m. Įstatymų leidinys, 827 punktas su pakeitimais). Rašytinio atsisakymo atveju klientas privalo grąžinti prekes per keturiolika dienų. Pirmiau minėta teisė taip pat taikoma fiziniam asmeniui, sudarančiam sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš tos sutarties turinio matyti, kad ji nėra to asmens profesinio pobūdžio, visų pirma atsižvelgiant į jo verslo veiklos dalyką, pateiktą remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis . Grąžinami produktai turi būti nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje, sukomplektuoti ir be naudojimo požymių. – Grąžinimo forma – (spustelėkite, jei norite atsisiųsti formą)
 5. Klientai, kurie yra vartotojai, t. y. fiziniai asmenys, sudarantys sutartis tikslais, tiesiogiai nesusijusiais su jų komercine ar profesine veikla, turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties nenurodydami priežasties.
 6. Prekės, kurios yra įtrauktos į Pardavėjo pasiūlymą ir yra pagamintos pagal individualias specifikacijas, apie kurias Pardavėjui pranešė Klientas, pagal CK 6.2 str. 2014 m. gegužės 30 d. Įstatymo 38 straipsnio 3 dalis. dėl vartotojų teisių, vartotojai neturi teisės atsisakyti sutarties, sudarytos su Pardavėju pagal pateiktą Užsakymą.
 7. Grąžinamą prekę reikia siųsti adresu 55-002 Dobrzykowice ul. 4 akmenis, pažymėtus “grąžinti”, ir užpildykite atsisakymo formą – suderinę su pardavėju.
 8. Jei pasinaudojama 14 dienų atsisakymo teise, prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
 9. Gavęs ir sėkmingai patikrinęs grąžintus produktus, pardavėjas pirkėjui atsiųs grąžintų produktų pataisymo dokumentą, kad šis patvirtintų grąžinimą.
 10. Gavęs patvirtinimą (dokumento kopiją), pardavėjas per 14 dienų nuo prekių ir atitinkamų dokumentų gavimo dienos grąžins prekių kainą į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Dalies prekių grąžinimo atveju pristatymo išlaidos negrąžinamos.
 11. Parduotuvėje parduodamoms prekėms taikoma gamintojo garantija, skaičiuojama nuo prekių pristatymo dienos. Prekių defekto atveju Pirkėjas privalo pranešti apie pretenziją Pardavėjui kartu su garantijos kortele Garantas pagal garantiją išnagrinės pretenziją per 14 dienų nuo pretenzijos iš Pirkėjo gavimo dienos Pardavėjas informuos apie remonto, pakeitimo ar paslaugų atsisakymo pagal garantiją datą. Teisės pagal garantiją neapriboja ir nepanaikina Vartotojo teisės pateikti skundą dėl Prekių pagal garantiją.

VIII. Duomenų apsaugos ir privatumo politika

 1. Pateikdami užsakymą sutinkate, kad pardavėjas saugotų ir tvarkytų užsakyme pateiktus jūsų asmens duomenis pagal galiojančias 1997 m. rugpjūčio 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatas. (2002 m. Įstatymų leidinys, Nr. 101, punktas 929 – suvestinis tekstas su pakeitimais). Naudotojų, kurie yra fiziniai asmenys (įskaitant individualius savininkus), asmens duomenis tvarkys Pardavėjas kaip asmens duomenų valdytojas, kad galėtų teikti Pardavėjo paslaugas. . Vartotojas savo asmens duomenis pateikia savanoriškai.
 2. Vartotojo asmens duomenys gali būti pateikti subjektams, turintiems teisę juos gauti pagal galiojančius įstatymus, įskaitant kompetentingas teismines institucijas. Vartotojų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami – tiek, kiek tai būtina ir reikalaujama – trečiosioms šalims, įskaitant subjektus, kurie Pardavėjo vardu vykdo veiklą, susijusią su sutartimi, sudaryta su Pirkėju, m. in. operatoriams, tvarkantiems elektroninius mokėjimus už sudarytas Sutartis, arba operatoriams, pristatantiems užsakytas prekes.
 3. Pardavėjas užtikrina, kad Vartotojai, kurių asmens duomenis jis tvarko, naudotųsi savo teisėmis pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą, įskaitant teisę susipažinti su savo asmens duomenų turiniu ir teisę juos ištaisyti, taip pat teisę kontroliuoti savo asmens duomenų tvarkymą pagal minėtame įstatyme aprašytus principus.
 4. Naudodamasis teise kontroliuoti Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, Vartotojas visų pirma turi teisę pateikti raštišką pagrįstą prašymą nutraukti jo duomenų tvarkymą dėl jo konkrečios padėties, taip pat nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, kai Pardavėjas juos tvarko, kai tai būtina Paslaugų teikėjo teisiškai pagrįstiems tikslams įgyvendinti arba kai Pardavėjas ketina juos tvarkyti rinkodaros tikslais, arba kad Pardavėjas perduotų Vartotojo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, o ne Pardavėjui.
 5. Konfidencialią informaciją, susijusią su Naudotojais, įskaitant jų asmens duomenis, Pardavėjas saugo nuo neteisėto atskleidimo ar praradimo ir nuo nurodytos informacijos sunaikinimo ar neteisėto pakeitimo.

IX. Galutinės nuostatos

 1. Internetinėje parduotuvėje www.inamiot.pl minimi produktai ir pavadinimai naudojami tik identifikavimo tikslais ir gali būti registruoti prekių ženklai.
 2. Pardavėjas deda visas pastangas, kad siūlomų prekių aprašymai atitiktų tikrovę. Tačiau pardavėjas neatsako už tai, kad gamintojas neteisingai nurodė prekių parametrus ir savybes arba staiga jas pakeitė.
 3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis.
 4. Duomenys apie www.inamiot.pl internetinėje parduotuvėje pateikiamus gaminius atitinka gamintojų katalogo duomenis.
 5. Bet kokie ginčai, kylantys sudarant sandorius internetinėje parduotuvėje www.inamiot.pl, pirmiausia sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – kompetentingame teisme.
 6. Internetinės parduotuvės www.inamiot.pl turinys yra ne pasiūlymas, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse, o kvietimas sudaryti sutartį.
 7. Visiems šiuose nuostatuose nereglamentuotiems klausimams taikomos Civilinio kodekso nuostatos.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.