Privatumo politika

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679. dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB (trumpiau – RODO) panaikinimo, todėl keičiame savo privatumo politiką. Todėl norėjome jus informuoti, kokiu tikslu ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis. Privatumo politikos turinį galite perskaityti toliau:

I. Informacinė sąlyga ir duomenų tvarkymo apimtis bei duomenų saugojimo tikslas ir trukmė

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: inamioit Sp. Zoologijos sodas. Ul. Rataja 26 51-507 Vroclavas el. pašto adresas korespondencijai: kontakt@inamiot.pl
 2. Administratorius, naudodamasis Svetaine ir kitomis komunikacijos formomis, renka ir tvarko toliau nurodytus Naudotojų asmens duomenis, pateiktus registruojantis Svetainėje: vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, … ir kt.
 3. Būdami jūsų asmens duomenų valdytojais, jūsų duomenis tvarkome šiais tikslais ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:
 • siekiant sudaryti sutartį dėl mūsų paslaugų teikimo remiantis jūsų susidomėjimu mūsų įmonės paslaugomis (teisinis pagrindas: RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas),
 • su mumis sudarytai sutarčiai vykdyti (teisinis pagrindas: RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas),
 • kad galėtume laikytis teisinių prievolių, susijusių su mūsų verslo veikla ir su jumis sudarytos sutarties vykdymu (teisinis pagrindas: RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kuris taip pat yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti mus nuo teisinių prievolių nevykdymo pasekmių,
 • archyvavimo (įrodymo) tikslais, kad būtų užtikrinta informacija, jei kiltų teisinis poreikis įrodyti faktus ir galimai nustatyti, tirti ar apginti reikalavimus, o tai yra mūsų teisėtas interesas (teisinis pagrindas: RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas),
 • tiesiogiai siūlyti jums paslaugas (tiesioginė rinkodara), nes tai yra mūsų teisėtas interesas (teisinis pagrindas: RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 1. Duomenų gavėjai – jūsų duomenimis galime dalytis su šių kategorijų subjektais:
 • subrangovams, t. y. subjektams, kuriuos pasitelkiame duomenims tvarkyti ir su kuriais esame sudarę sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo patikėjimo, pvz., IT įmonei, mūsų prieglobos paslaugų teikėjui, programinės įrangos tiekėjui,
 • valstybinėms ir administracinėms institucijoms, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos tarnybai arba Mokesčių inspekcijai, bankams, kitoms institucijoms, jei to reikia mūsų ir jūsų sutarčiai vykdyti ir pagal įstatymus.
 • Kartu norėtume jus informuoti, kad jūsų duomenų neperduodame už Europos ekonominės erdvės ribų ir neketiname to daryti ateityje.
 1. Duomenų saugojimo laikotarpis – Jūsų duomenys bus tvarkomi laikotarpį, būtiną pirmiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, t. y.:
 • Jūsų duomenis, gautus sutarties sudarymo tikslu, saugome derybų dėl sutarties laikotarpiu ir iki kalendorinių metų, einančių po metų, kuriais paskutinį kartą susisiekėte su manimi, pabaigos,
 • Jūsų duomenis, gautus dėl sutarties sudarymo ir vykdymo, tvarkome iki sutarties užbaigimo, o vėliau – teisės aktuose nustatytą laikotarpį ir iki jūsų galimų reikalavimų, kylančių iš su mumis sudarytos sutarties, senaties termino pabaigos,
 • Jūsų duomenis, tvarkomus siekiant laikytis teisinių prievolių, susijusių su mūsų verslo veikla ir sutarties vykdymu, tol, kol tokios prievolės bus įvykdytos, o vėliau – tol, kol pagal įstatymus privalome saugoti jūsų duomenis, arba tol, kol galime patirti teisinių pasekmių dėl mums tenkančių prievolių nevykdymo,
 1. Jūsų teisės, nustatytos RODO reglamentu – Dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo turite teisę:
 • Teisė susipažinti su tvarkomų duomenų turiniu ir gauti jų kopiją,
 • Teisė ištaisyti (pakeisti) duomenis,
 • teisę į ištrynimą,
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą,
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu,
 • teisė į duomenų perkeliamumą.

Pirmiau nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti siųsdami mums el. laišką I punkte nurodytu adresu arba laišką I punkte nurodytu pašto adresu.

Tais atvejais, kai jūsų duomenys tvarkomi remiantis CK 6.2 str. RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą, t. y. sutikimą tvarkyti asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

 1. Skundas priežiūros institucijai:

Tais atvejais, kai manote, kad tvarkant jūsų duomenis pažeidžiamos RODO reglamento nuostatos, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui).

 1. duomenų teikimo savanoriškumas ir jų neteikimo pasekmės:

Jei duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, duomenų pateikimas yra sutarties sudarymo ir vykdymo sąlyga. Duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jų nepateikus sutartis negali būti sudaryta arba vykdoma.

II. Informacija apie slapukus

 1. Svetainėje naudojami slapukai.
 2. Slapukai (vadinamieji „slapukai”) – tai IT duomenys, visų pirma tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugų naudotojo galinėje įrangoje ir yra skirti naudoti Svetainėje. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie buvo gauti, pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje trukmė ir unikalus numeris.
 3. Paslaugų naudotojo galinėje įrangoje slapukus įkelia ir prieigą prie jų suteikia Paslaugų operatorius.
 4. Slapukai naudojami šiais tikslais:

– statistinių duomenų, padedančių suprasti, kaip svetainės lankytojai naudojasi svetainėmis, kūrimas, o tai leidžia mums tobulinti jų struktūrą ir turinį;

– išlaikyti Paslaugos naudotojo sesiją (po prisijungimo), kurios dėka naudotojui nereikia iš naujo įvesti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Paslaugos tinklalapyje;

– nustatyti jūsų profilį, kad reklamos tinkluose, ypač „Google” tinkle, būtų rodoma jums pritaikyta medžiaga.

 1. Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „sesijos slapukai” ir „nuolatiniai slapukai” (nuolatiniai slapukai). „Sesijos” slapukai – tai laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galinėje įrangoje tol, kol Vartotojas atsijungia, išeina iš svetainės arba išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę). „Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galinėje įrangoje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrina.
 2. Interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) paprastai leidžia saugoti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus. Paslaugos naudotojai gali pakeisti savo nustatymus šiuo atžvilgiu. Jūsų interneto naršyklė leidžia ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus Išsamesnės informacijos ieškokite savo interneto naršyklės žinyne arba dokumentuose.
 3. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms.
 4. Slapukai įrašomi į Paslaugų naudotojo galinę įrangą, juos taip pat gali naudoti reklamuotojai ir partneriai, bendradarbiaujantys su Paslaugų operatoriumi.
 5. Rekomenduojame perskaityti šių bendrovių privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip naudojami statistikoje naudojami slapukai: „Google Analytics”privatumo politika
 6. Slapukus gali naudoti reklamos tinklai, ypač „Google” tinklas, kad rodytų reklamą, pritaikytą pagal tai, kaip naudojatės Svetaine. Šiuo tikslu jie gali išsaugoti informaciją apie naudotojo naršymo kelią arba laiką, kurį jis praleido tam tikrame puslapyje.
 7. Dėl „Google” reklamos tinklo renkamos informacijos apie naudotojo nuostatas naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą naudojant slapukus, naudodamasis šia priemone: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Serverio žurnalai

 1. Informacija apie tam tikrą naudotojo elgseną registruojama serverio lygmenyje. Šie duomenys naudojami tik interneto svetainei administruoti ir užtikrinti, kad teikiamos prieglobos paslaugos būtų teikiamos kuo veiksmingiau.
 2. Peržiūrimi ištekliai identifikuojami URL adresais. Be to, įrašui gali būti taikomi:

– tyrimo laiką,

– atsakymo siuntimo metu,

– kliento stoties pavadinimas – identifikavimas per HTTP protokolą,

– informacija apie HTTP sandorio vykdymo metu įvykusias klaidas,

– anksčiau naudotojo aplankyto puslapio URL (nuoroda), jei į Svetainę pateikiama nuoroda,

– informaciją apie naudotojo naršyklę,

– IP adreso informacija.

– Šie duomenys nėra susiję su konkrečiais lankytojais.

– Šie duomenys naudojami tik serverio administravimo tikslais.

 1. Duomenimis su išorės šalimis dalijamasi tik laikantis įstatymų.
 2. Asmens tapatybę identifikuojančia informacija dalijamasi tik gavus to asmens sutikimą.

IV. Slapukų valdymas – kaip praktiškai duoti ir atšaukti sutikimą?

 1. Operatorius gali būti įpareigotas teikti Paslaugos surinktą informaciją įgaliotoms institucijoms, remdamasis teisėtais prašymais, tiek, kiek to prašoma.
 2. Jei nenorite gauti slapukų, galite pakeisti naršyklės nustatymus. Atkreipkite dėmesį, kad išjungus slapukus, kurie yra būtini autentifikavimo procesams, saugumui, naudotojo parinkčių palaikymui, gali būti sunku, o kraštutiniais atvejais – neįmanoma naudotis svetainėmis.
 3. Jei norite tvarkyti slapukų nustatymus, iš toliau pateikto sąrašo pasirinkite savo interneto naršyklę/sistemą ir vykdykite nurodymus:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.