Gizlilik Politikası

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı (AB) Yönetmeliği’nin 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini lütfen unutmayın. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ve 95/46/EC sayılı Direktifin (kısaca “RODO”) yürürlükten kaldırılması üzerine, bu nedenle Gizlilik Politikamızı değiştiriyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerinizi hangi amaçla ve nasıl işlediğimizi ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi size bildirmek istedik. Gizlilik Politikasının içeriğini aşağıda okuyabilirsiniz:

I. Bilgi maddesi ve veri işlemenin kapsamı ile veri saklama amaç ve süresi

 1. Kişisel verilerinizin yöneticisi: inamioit Sp. Hayvanat bahçesi. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-posta yazışma adresi: kontakt@inamiot.pl
 2. Yönetici, Web Sitesi ve diğer iletişim biçimleri aracılığıyla, Web Sitesine kayıt işlemleri sırasında sağlanan Kullanıcıların aşağıdaki kişisel verilerini toplar ve işler: ad ve soyad, ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası, … vb.
 3. Kişisel verilerinizin Denetleyicisi olarak, verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki yasal dayanaklarla işliyoruz:
 • Şirketimizin hizmetlerine olan ilginize dayalı olarak hizmetlerimizin sağlanması için bir sözleşme yapmak amacıyla (yasal dayanak: RODO Yönetmeliği Madde 6(1)(b)),
 • Bizimle imzaladığınız sözleşmenin ifası için (yasal dayanak: RODO Yönetmeliği Madde 6(1)(b)),
 • İşimizin yürütülmesi ve sizinle akdedilen sözleşmenin ifası ile bağlantılı olarak bize düşen yasal yükümlülükleri yerine getirmek için (yasal dayanak: RODO Yönetmeliği Madde 6(1)(c)), ki bu aynı zamanda bizi yasal yükümlülüklerimize uymamanın sonuçlarından korumaya yönelik meşru menfaatimizdir,
 • Gerçekleri kanıtlamak için yasal bir ihtiyaç olması durumunda ve meşru menfaatimiz olan iddiaların olası kurulması, soruşturulması veya savunulması için bilgileri güvence altına almak amacıyla arşivleme (kanıt) amaçları için (yasal dayanak: RODO Yönetmeliği Madde 6 (1) (f)),
 • size doğrudan hizmet sunmak (doğrudan pazarlama), ki bu bizim meşru menfaatimizdir (yasal dayanak: RODO Yönetmeliği Madde 6(1)(f)).
 1. Veri alıcıları – Verilerinizi aşağıdaki tüzel kişi kategorileriyle paylaşabiliriz:
 • alt yüklenicilere, yani kişisel verilerin işlenmesini emanet etmek için bir anlaşma yaptığımız verileri işlemek için kullandığımız kuruluşlara: örneğin BT şirketi, barındırma sağlayıcımız, yazılım sağlayıcımız,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu veya Vergi Dairesi, bankalar, diğer kurumlar gibi resmi ve idari makamlara, sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası için ve yasalarca gerekli olduğu ölçüde.
 • Aynı zamanda, verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarmadığımızı ve gelecekte de bunu yapmayı düşünmediğimizi bildirmek isteriz.
 1. Veri saklama süresi – Verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca işlenecektir, yani:
 • Bir sözleşmenin akdedilmesi amacıyla elde edilen verilerinizi sözleşme müzakeresi süresince ve benimle en son iletişime geçtiğiniz yılı takip eden takvim yılının sonuna kadar saklıyoruz,
 • Sözleşmenin imzalanması ve ifası ile bağlantılı olarak elde edilen verilerinizi, sözleşmenin tamamlanmasına kadar ve daha sonra yasaların gerektirdiği süre boyunca ve bizimle yapılan sözleşmeden kaynaklanan olası taleplerinizin zaman aşımı süresinin sonuna kadar işleriz,
 • İşimizin yürütülmesi ve bir sözleşmenin ifası ile bağlantılı olarak bize düşen yasal yükümlülüklere uymak amacıyla işlenen verilerinizi, bu yükümlülükler yerine getirilene kadar ve daha sonra yasalar gereği verilerinizi saklamamız gereken süre boyunca veya bize düşen yükümlülüklere uymamanın yasal sonuçlarına maruz kalabileceğimiz süre boyunca işleriz,
 1. RODO Yönetmeliği ile getirilen haklarınız – Kişisel verilerinizi işlememizle bağlantılı olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • İşlenen verilerin içeriğine erişme ve bir kopyasını alma hakkı,
 • Verilerin düzeltilmesi (değiştirilmesi) hakkı,
 • silme hakkı,
 • Veri işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • İşlemeye itiraz etme hakkı,
 • veri taşınabilirliği hakkı.

Yukarıdaki haklarınızı, I. maddede belirtilen adresimize bir e-posta göndererek veya I. maddede belirtilen posta adresimize bir mektup göndererek kullanabilirsiniz

Verilerinizin işlenmesinin Madde temelinde gerçekleştiği durumlarda. RODO Yönetmeliği’nin 6(1)(a) maddesi, yani kişisel verilerinizin işlenmesine rıza göstermeniz halinde, geri çekilmeden önce rıza temelinde gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeksizin, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

 1. Denetim makamına şikayet:

Verilerinizin işlenmesinin RODO Yönetmeliği hükümlerini ihlal ettiğini düşündüğünüz durumlarda, bir denetim makamına (Veri Koruma Kurumu Başkanı) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 1. Veri sağlamanın gönüllülüğü ve bunu yapmamanın sonuçları:

Verilerin işlenmesi bir sözleşmenin akdedilmesi ve ifası amacıyla gerçekleştiği sürece, verilerin sağlanması sözleşmenin akdedilmesi ve ifası için bir koşuldur. Verilerin sağlanması gönüllülük esasına dayanır, ancak verilerin sağlanmamasının sonucu sözleşmenin akdedilememesi veya ifa edilememesi olacaktır.

II. Çerezler hakkında bilgi

 1. Web sitesi çerezleri kullanır.
 2. Çerezler (“çerezler” olarak adlandırılır), Hizmet Kullanıcısının terminal ekipmanında depolanan ve Hizmetin web sitelerinin kullanımı için tasarlanan BT verileri, özellikle metin dosyalarıdır. Çerezler genellikle kaynaklandıkları web sitesinin adını, son cihazda saklandıkları sürenin uzunluğunu ve benzersiz bir numarayı içerir.
 3. Çerezleri Hizmet Kullanıcısının terminal ekipmanına yerleştiren ve bunlara erişim sağlayan varlık Hizmet Operatörüdür.
 4. Çerezler aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

– Web sitesini ziyaret edenlerin web sitelerini nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olan istatistiklerin oluşturulması, bu da yapılarını ve içeriklerini geliştirmemizi sağlar;

– Hizmet Kullanıcısının oturumunu sürdürmek (giriş yaptıktan sonra), bu sayede Kullanıcının Hizmetin her alt sayfasında kullanıcı adı ve şifresini yeniden girmesi gerekmez;

– özellikle Google ağı olmak üzere reklam ağlarında size özel materyaller görüntülemek amacıyla profilinizi tanımlamak için.

 1. Web sitesi iki ana tür çerez kullanmaktadır: “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” (persistent cookies). “Oturum” çerezleri, Kullanıcı oturumu kapatana, web sitesinden ayrılana veya yazılımı (web tarayıcısı) kapatana kadar Kullanıcının terminal ekipmanında saklanan geçici dosyalardır. “Kalıcı” çerezler, çerez parametrelerinde belirtilen süre boyunca veya Kullanıcı tarafından silinene kadar Kullanıcının terminal ekipmanında saklanır.
 2. Web tarama yazılımı (web tarayıcısı) genellikle çerezlerin varsayılan olarak Kullanıcının terminal cihazında saklanmasına izin verir. Hizmet kullanıcıları bu konudaki ayarlarını değiştirebilirler. Web tarayıcınız çerezleri silmenize izin verir. Çerezleri otomatik olarak engellemek de mümkündür Ayrıntılar için lütfen tarayıcınızın yardımına veya belgelerine bakın.
 3. Çerezlerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar, Web Sitesinde bulunan bazı işlevleri etkileyebilir.
 4. Çerezler, Hizmet Kullanıcısının terminal ekipmanına yerleştirilir ve ayrıca Hizmet Operatörü ile işbirliği yapan reklamcılar ve ortaklar tarafından da kullanılabilir.
 5. İstatistiklerde kullanılan çerezlerin kullanımını anlamak için bu şirketlerin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz:Google Analyticsgizlilik politikası
 6. Çerezler, Web Sitesini kullanma şeklinize göre uyarlanmış reklamları görüntülemek için reklam ağları, özellikle de Google ağı tarafından kullanılabilir. Bu amaçla, kullanıcının gezinme yolu veya belirli bir sayfada kaldığı süre hakkında bilgi tutabilirler.
 7. Google reklam ağı tarafından toplanan kullanıcı tercihlerine ilişkin bilgilerle ilgili olarak, kullanıcı aşağıdaki aracı kullanarak çerezlerden kaynaklanan bilgileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Sunucu günlükleri

 1. Belirli kullanıcı davranışları hakkındaki bilgiler sunucu katmanında günlüğe kaydedilir. Bu veriler yalnızca web sitesinin yönetimi ve sağlanan barındırma hizmetlerinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak için kullanılır.
 2. Görüntülenen kaynaklar URL’lerle tanımlanır. Buna ek olarak, kayıt aşağıdakilere tabi olabilir:

– soruşturmanın zamanlaması,

– cevap gönderme zamanı,

– istemci istasyonunun adı – HTTP protokolü aracılığıyla tanımlama,

– HTTP işleminin yürütülmesi sırasında meydana gelen hatalar hakkında bilgi,

– Web Sitesine bir bağlantı olması durumunda, kullanıcı tarafından daha önce ziyaret edilen bir sayfanın URL’si (yönlendirici bağlantı),

– kullanıcının tarayıcısı hakkında bilgi,

– IP adresi bilgileri.

– Yukarıdaki veriler belirli ziyaretçilerle ilişkilendirilmemiştir.

– Yukarıdaki veriler yalnızca sunucu yönetimi amacıyla kullanılır.

 1. Veriler harici taraflarla yalnızca yasaların çizdiği sınırlar dahilinde paylaşılır.
 2. Bir bireyin kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri yalnızca o bireyin rızası ile paylaşılır.

IV. Çerezleri yönetmek – uygulamada onay nasıl verilir ve geri çekilir?

 1. Operatör, Hizmet tarafından toplanan bilgileri, talep edildiği ölçüde yasal talepler temelinde yetkili makamlara sağlama yükümlülüğüne sahip olabilir.
 2. Çerezleri almak istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemleri, güvenlik, kullanıcı tercihlerinin korunması için gerekli olan çerezlerin devre dışı bırakılmasının web sitelerinin kullanımını zorlaştırabileceğini ve aşırı durumlarda imkansız hale getirebileceğini lütfen unutmayın
 3. Çerez ayarlarınızı yönetmek için aşağıdaki listeden internet tarayıcınızı/sisteminizi seçin ve talimatları izleyin:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.